Verkeer Bosschenhoofd

Uit de knelpuntenkaart die we in het najaar van 2022 voor de mobiliteitsvisie hebben opgesteld, kwam duidelijk naar voren dat inwoners de Pastoor van Breugelstraat in Bosschenhoofd een verkeersknelpunt vinden. Eind 2022 is er een bijeenkomst gehouden voor inwoners in Bosschenhoofd om te horen hoe zij denken over het verkeer op de Pastoor van Breugelstraat.

 Uit de knelpuntenkaart en de bijeenkomst kwamen de volgende opmerkingen:

  • Er is meer verkeer. De verkeersdruk is daardoor toegenomen.
  • Veel doorgaand vrachtverkeer en geen controle hierop.
  • Te hoge snelheid.
  • Zorgen over de verkeersveiligheid van fietsers en voetgangers.
  • Wegversmallingen en het gedrag van verkeersdeelnemers hierbij leiden tot verkeersonveiligheid voor fietsers en conflicten tussen weggebruikers.

Het afgelopen jaar hebben we het volgende gedaan:

  • Er hebben verschillende controles plaatsgevonden door handhaving op doorgaand vrachtverkeer.
  • Er zijn duidelijke borden bij de entree van Bosschenhoofd geplaatst dat doorgaand vrachtverkeer verboden is.
  • Er zijn borden geplaatst om weggebruikers te wijzen op schoolzones en het matigen van snelheid.

Verder is de mobiliteitsvisie vastgesteld. Hierin staat dat op termijn de Pastoor van Breugelstraat een 30 km/u zone wordt met bijbehorende inrichting van de weg. Deze inrichting wordt volgens de zogenoemde normen van een gebiedsontsluitingsweg 30 categorie (GOW 30).

In de tussentijd komen er maatregelen om op kortere termijn de verkeersveiligheid te vergroten. De maatregelen zijn al zoveel mogelijk gebaseerd op de toekomstige functie van de weg als gebiedsontsluitingsweg met 30 km per uur als snelheid. 

Zo worden er op 8 plaatsen versmallingen/asverspringingen vervangen door drempels. Ook wordt er een extra drempel aangelegd tussen de spoorwegovergang en de rotonde bij het vliegveld. Ook de drempel bij de noordelijke komgrens wordt aangepast. Daarnaast worden er nog een paar andere maatregelen genomen die ook bijdragen aan de verkeersveiligheid.

Raadsbesluit

Voor alle maatregelen is extra krediet van de gemeenteraad nodig. In de raadsvergadering van 18 april 2024 heeft de gemeenteraad besloten om dit extra benodigde geld beschikbaar te stellen. Op dit moment zijn wij bezig met de voorbereidingen voor de aanbesteding van de werkzaamheden. De planning is om de werkzaamheden in het najaar van 2024 uit te voeren.

Bent u benieuwd naar de presentatie die tijdens een informatieavond op 11 december 2023 is gegeven? Bekijk deze dan (nog eens terug).

Presentatie en kaartmateriaal inwonersavond 11 december 2023