Verhuizing doorgeven

Verhuist u naar of binnen de gemeente Halderberge? Dan moet u dat bij ons melden. Doe dit niet eerder dan 4 weken voor uw verhuisdatum, maar maximaal 5 dagen na uw verhuisdatum. U kunt uw verhuizing digitaal doorgeven met de knop 'Verhuizing doorgeven'. Gaat u bij iemand inwonen? Stuur dan ook een verklaring van de toestemminggever mee.

Verhuizing doorgeven

pdf Verklaring toestemminggever_verhuizing (PDF, 23.19 KB)

Verhuist u van Halderberge naar een een andere gemeente? Dan meldt u de verhuizing bij uw nieuwe gemeente. U wordt dan automatisch bij de gemeente Halderberge uitgeschreven.

Wat u moet weten

Wie kan een verhuizing doorgeven?

 • Iedereen die 16 jaar of ouder is, mag zelf zijn of haar verhuizing doorgeven
 • Ouders of verzorgers geven de verhuizing voor hun minderjarige kinderen door
 • Curatoren geven toestemming voor de verhuizing voor mensen die onder curatele zijn gesteld
 • Ouders en hun meerderjarige kind of kinderen mogen de verhuizing voor elkaar doorgeven. Ze moeten dan wel op hetzelfde adres wonen
 • Alleen echtgenoten of geregistreerde partners mogen de verhuizing voor elkaar doorgeven. Ze moeten dan wel op hetzelfde adres wonen
 • Meerderjarigen mogen de verhuizing doorgeven voor personen die hen daarvoor hebben gemachtigd

Wanneer moet u een verhuizing doorgeven?

 • U moet binnen 5 dagen na de verhuisdatum uw verhuizing melden
 • U mag ook ruim vóór de verhuisdatum uw verhuizing melden (tot 4 weken voor uw verhuisdatum)

Gaat u verhuizen naar een nieuwbouwwoning?

Denkt u dan aan het gereed melden. U kunt dat doen bij de bouwcoördinator. Als de woning niet gereed gemeld is, kunnen wij de aangifte van verhuizing niet verwerken.


Aan wie geeft de gemeente uw verhuizing door?

De gemeente informeert de volgende instanties automatisch over uw verhuizing:

 • Belastingdienst
 • Centraal Administratiekantoor (CAK)
 • Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
 • Pensioenfondsen
 • RDW
 • Sociale Verzekeringsbank (SVB)
 • Zorgverzekeraars

Overige instanties moet u zelf informeren.

U kunt bij de gemeente verzoeken uw persoonsgegevens geheim te houden (verstrekkingsbeperking). 


Schriftelijk melden of afspraak maken

Print onderstaand formulier uit en vul het in

pdf formulier doorgeven verhuizing (PDF, 42.51 KB) pdf Verklaring toestemminggever_verhuizing (PDF, 23.19 KB)

Stuur het formulier op met een kopie van uw geldige identiteitsbewijs.  

Gemeente Halderberge
Postbus 5
4730 AA Oudenbosch

U kunt ook naar het gemeentehuis komen om uw verhuizing door te geven. Maak hiervoor een afspraak en neem een geldig identiteitsbewijs mee. 

Verhuizing binnen de gemeente Halderberge

Verhuizing vanuit een andere gemeente naar Halderberge

Meenemen

Kosten

Aan het doorgeven van een verhuizing zijn geen kosten verbonden.

Uw Reactie
Uw Reactie