Rioolheffing

U betaalt mee aan de aanleg en het onderhoud van het riool in de gemeente. U krijgt een aanslag rioolheffing als u een woning of bedrijfspand hebt in de gemeente.

De vastgestelde tarieven kunt u vinden op de website van de belastingsamenwerking West-Brabant. 

U ontvangt de aanslag voor de gemeentelijke rioolheffingen van de Belastingsamenwerking West-Brabant.