Riolering

Algemeen

Woningen en andere gebouwen in Halderberge moeten een rioolaansluiting hebben. Deze rioolaansluitingen worden aangesloten op het gemeentelijk hoofdriool. Gaat u een nieuw huis of bedrijfsgebouw bouwen? Vraag op tijd een rioolaansluiting aan bij de gemeente. De rioolaansluiting van uw erfgrens tot aan het gemeentelijk hoofdriool wordt op kosten van de aanvrager door de gemeente gerealiseerd.

Aansluiting aanvragen

Een rioolaansluiting kunt u digitaal aanvragen: 

Aanvraagformulier aansluiting gemeentelijk riool - DigiD 

Aanvraagformulier aansluiting gemeentelijk riool - eHerkenning 

De gemeente beoordeelt uw aanvraag en bepaalt in overleg met u waar de aansluiting gemaakt kan worden. Wanneer de aansluiting kan worden gemaakt, ontvangt u een formulier met een akkoordbevestiging. De gemeente laat de aansluiting uitvoeren nadat de akkoordbevestiging is ondertekend door de aanvrager. Na de uitvoering wordt er een verrekening gemaakt aan de hand van de werkelijke kosten.

Lees voor het invullen van het aanvraagformulier de 'Algemene bepalingen rioolaansluiting' van de gemeente Halderberge.

Rioolverstopping

Als het afvalwater niet meer goed wegloopt, kan er sprake zijn van een rioolverstopping. Bent u eigenaar/gebruiker van een pand, dan moet u de verstopping in de huisriolering zelf (laten) verhelpen. Een verstopping op grond van de gemeente wordt door de gemeente verholpen.

Verstopping op eigen grond of op gemeentegrond

Om vast te stellen waar de verstopping zit, moet u het ontstoppingsstuk vrijgraven. Het ontstoppingsstuk is de laatste put in de huisaansluiting. De put wordt gebruikt voor het controleren en eventueel reinigen en inspecteren van de huisaansluiting.

De ontstoppingsput ligt dichtbij de perceelgrens. Als u niet weet waar de ontstoppingsput ligt, dan kunt u de tekening opvragen bij de gemeente. Let op: de gemeente heeft echter niet van alle woningen een tekening beschikbaar. Dit is ook niet verplicht.

Als de opgegraven put vol staat met afvalwater, zit de verstopping op gemeenteterrein. De gemeente zal deze verstopping verhelpen. U kunt hiervoor een melding maken via telefoonnummer 0165 - 390 500. Buiten de reguliere openingstijden kunt u het storingsnummer van de gemeente bellen, telefoonnummer 0165-312872.

Als de opgegraven put leeg staat, zit de verstopping op particulier terrein. U moet zelf zorgdragen voor het ontstoppen van het riool.

Huurder

Als u huurder bent, neemt u contact op met de huiseigenaar of uw woningbouwvereniging. Deze is namelijk verantwoordelijk voor de aansluiting van de woning op de gemeentelijke riolering.

Huiseigenaar

Als huiseigenaar bent u verantwoordelijk voor de riolering binnen de perceelsgrens. Alles wat daarbuiten ligt is de verantwoordelijkheid van de gemeente.

Storing IBA

Als u in het bezit bent van een IBA moet u een storing rechtstreeks melden aan de storingsdienst van Copier via telefoonnummer 0800-4232233.

Storing drukriolering

Als u in het buitengebied woont, bent u waarschijnlijk aangesloten op de drukriolering. Bij een storing van de pompkast (rode lamp brandt), kunt u direct contact opnemen met de gemeente via 0165 - 390 500.

Kosten

Rioolheffing

Voor onderhoud en vervanging van het riool betaalt ieder bedrijf en huishouden rioolbelasting: de rioolheffing.

Is de riolering van uw woning aangesloten op IBA III systeem ? Dan komt u in aanmerking voor een jaarlijkse vergoeding voor het energieverbruik (afhankelijk van de energieprijs). Geef uw gegevens aan ons door via onderstaand formulier:

https://mijnzaken.halderberge.nl/aanvragen/244/persoon/individuele-behandeling-afvalwater

Kosten ontstoppen

  • Het ontstoppen van de riolering op gemeentegrond is gratis.
  • Het ontstoppen op particulier terrein is voor rekening van de eigenaar/gebruiker.
  • Heeft u zelf opdracht voor werkzaamheden gegeven, dan worden deze niet door gemeente vergoed, ook niet als de verstopping op gemeentegrond zit. Neemt u dus vooraf contact op met de gemeente via telefoonnummer 0165 - 390 500.

Gemeentelijk Rioleringsplan

In het Gemeentelijk Rioleringsplan beschrijven we hoe ons watersysteem in de huidige situatie functioneert en met welke uitdagingen en ontwikkelingen we in de nabije toekomst te maken krijgen. Dit dient als vertrekpunt voor onze visie op lange termijn en onze strategie op korte termijn.

Gemeentelijk Water Programma 2024-2027