Register van schenkingen

Volgens de ‘Gedragscodes integriteit van de gemeente Halderberge’ accepteert een raadslid, de burgemeester of een wethouder geen geschenken als zijn onafhankelijke positie hierdoor kan worden beïnvloed.

Geschenken die een geschatte waarde hebben van minder dan € 50 kunnen zij zelf behouden. Geschenken met een waarde van meer dan € 50 worden eigendom van de gemeente. Er wordt een register aangelegd waarin deze geschenken zijn opgenomen. De secretaris doet dit voor de burgemeester en de wethouders. De griffier doet dit voor de raadsleden. In het register wordt aangegeven welke bestemming de gemeente aan de geschenken heeft gegeven. U vindt de registers hieronder.

Register van schenkingen college burgemeester en wethouders
datum geschenk gever gelegenheid ontvanger waarde bestemming
             
Register van schenkingen raadsleden
datum geschenk gever gelegenheid ontvanger waarde bestemming