Regionale energiestrategie

In 2017 is de Regionale energiestrategie West-Brabant opgesteld. Ondernemers, onderwijsinstellingen, bewoners en de overheid zijn gezamenlijk tot de Regionale Energiestrategie Ons 2050 gekomen. Het doel is om als regio West-Brabant energieneutraal te zijn in 2050.