Plantsoenonderhoud

Jaarlijks worden er 7 onderhoudsrondes uitgevoerd aan de plantsoenen in de periode maart tot en met oktober. In deze rondes wordt er geschoffeld en zwerfvuil uit de plantsoenen opgeruimd.

Overhangend groen in een plantsoen (over de rand) wordt in de zomerperiode gesnoeid.

Los van de onderhoudsrondes wordt per locatie beoordeeld of de bovenzijde van het plantsoen gesnoeid moet worden. Deze snoeiwerkzaamheden worden in één werk gebundeld.

Heeft u een vraag of opmerking? Dan kunt u dit melden.