Participatieverklaring

De participatieverklaring is een onderdeel van de inburgering waarbij er meer geleerd wordt over vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Dit vinden we in Nederland heel belangrijk.

Voor wie is de participatieverklaring?

Startte uw inburgering op of na 1 oktober 2017? En staat u ingeschreven bij de gemeente? Dan moet u leren wat belangrijk is in Nederland. En uw handtekening op de participatieverklaring zetten. Kinderen onder de 18 jaar hoeven niet mee te doen. En ook geen handtekening te zetten. Ouderen die al pensioen (aow) krijgen, ook niet.

Participatieverklaring in gemeente Halderberge

De participatieverklaring is geen examen bij DUO. In gemeente Halderberge kunt u bij VluchtelingenWerk terecht voor de participatieverklaring. Het participatieverklaringstraject bestaat uit een aantal workshops over belangrijke zaken in Nederland, zoals:

  • Iedereen in Nederland is gelijk.
  • Iedereen mag zijn eigen partner kiezen.
  • Iedereen mag zelf kiezen wat hij gelooft.
  • Iedereen mag naar school.
  • Iedereen mag zeggen wat hij vindt. Maar je mag een ander niet discrimineren.
  • We zorgen voor onszelf. Maar ook voor elkaar. De overheid helpt mensen die dat nodig hebben.

Handtekening zetten

Nadat u de workshops heb gevolgd zet u uw handtekening op de participatieverklaring. U verklaart dat u actief mee wilt doen in de Nederlandse samenleving. En dat u respect hebt voor wat belangrijk is in Nederland.

1 jaar tijd

U heeft 1 jaar om  te leren wat belangrijk is in Nederland door de workshops te volgen. En om uw handtekening op de participatieverklaring te zetten. Dat jaar begint wanneer u wordt ingeschreven bij de gemeente. Heeft u binnen 1 jaar geen handtekening gezet op de participatieverklaring? Dan krijgt u een boete van DUO. U kunt dan ook geen geld meer lenen bij DUO.

Meer informatie over het meedoen aan de workshops kunt u krijgen bij VluchtelingenWerk Nederland