​Ondernemersverenigingen

De gemeente heeft goede contacten met ondernemersverenigingen. De leden van deze verenigingen kunnen via deze bestuurders onderwerpen op de agenda van de gemeente krijgen.

 • Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (Roosendaal), de heer Th. Engels, tel. (013) 205 00 00, e-mail: engels@bzw.nl.
 • Coöperatieve Vereniging van Vestigende bedrijven Borchwerf II U.A., de heer Th. Engels, 06-59978124  of vbb@vnoncwbrabantzeeland.nl.
 • Gastelse Ondernemers Vereniging GOV (samengegaan met OKH)
 • Koninklijke Horeca Nederland, afd.  Halderberge, voorzitter I. Smulders. Secretariaat: p/a Haldebergselaan 1 4741 AA Hoeven, e-mail: halderberge@khn.nl
 • Koninklijke Horeca Nederland, regio West-Brabant, M. van Lieverloo, tel. (0348) 48 94 84, e-mail: ledenservice@khn.nl
 • Ondernemers Koepelcentrum OKC, J. de Wildt, e-mail: dewildtjoep@hotmail.com of ondernemerskoepelcentrum@gmail.com (secretariaat)
 • Ondernemingskring Halderberge OKH, secr. J. Schouls, e-mail: info@okh.nl 
 • Ondernemerskring Oud Gastel-Roosendaal, voorz. R. van den Heuvel, tel. (0165) 51 20 05, e-mail: info@hetveerhuis.eu.
 • Ondernemers Vereniging Hoeven OVH, secr. H. Venneman, e-mail: info@o-v-h.nl.
 • Ondernemersvereniging Stampersgat OVS, secr. mw. A. Oosterbeek, tel. 06-14680293, e-mail astrid.oosterbeek@tsbo.nl.
 • Visit Halderberge, informatie: mw. M. Akkermans, gemeente Halderberge tel. 14 0165.
 • Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie-ZLTO, afd. Halderberge, secr. K. van Nispen, tel. (0165) 33 09 94, e-mail: kvnispen@hetnet.nl