Mobiliteitsvisie

De gemeente Halderberge maakt haar mobiliteitssysteem toekomstbestendig. Een aantal geplande grote projecten en ontwikkelingen zijn van invloed op dit systeem doordat zij zorgen voor meer of andere soorten verplaatsingen. Denk hierbij aan het omvattende woningbouwprogramma, het Religieus Erfgoed in Oudenbosch, de nieuwe dorpshuizen in Hoeven, Stampersgat en Bosschenhoofd, de vernieuwbouw van het Markland College en de reconstructie van het centrum van Oud Gastel.

Het is van belang kritisch naar het mobiliteitssysteem te kijken om de speerpunten uit het collegewerkprogramma 2022-2026 te bereiken, zoals werken aan een groene omgeving en het verbeteren van de verkeersveiligheid en bereikbaarheid. Halderberge blijft zich ontwikkelen, en zo dient het mobiliteitsysteem dit ook te doen.

De mobiliteitsvisie 2023-2027 geeft een algemene visie op de verschillende vormen van mobiliteit in de gemeente Halderberge en de wijze waarop mobiliteit inspeelt op al deze ontwikkelingen. Met de visie wordt ingezet op een goede balans tussen de drie elementen bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Ingezet wordt op de verdere invoering van Duurzaam Veilig op het wegennet van Halderberge. Daarbij is van belang om zowel infrastructurele maatregelen te treffen als mensgerichte
acties uit te voeren. Daarom wordt ook ingezet op instrumenten zoals snelheidsdisplay’s (smileys) en communicatie om mensen bewust te maken van hun verkeersgedrag.

De mobiliteitsvisie is modulair opgezet. Iedere module bevat een beschrijving van zowel de huidige situatie (inclusief de trends en ontwikkelingen), het beleid, de beleidskeuzes en de uit te voeren concrete acties. 

De volgende modules worden onderscheiden:

  • Bereikbaarheid
  • Leefbaarheid
  • Verkeersveiligheid
  • Duurzaamheid
  • Voetgangers
  • Fiets
  • Openbaar vervoer
  • Landbouwverkeer
  • Parkeren

Het is mogelijk om de modules afzonderlijk te actualiseren en om nieuwe modules toe te voegen.