Mobiliteitsvisie

Met de mobiliteitsvisie wordt ingezet op een goede balans tussen de thema's bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid. We kijken daarbij ook naar duurzaamheid. We nemen maatregelen om de infrastructuur aan te passen en we voeren ook acties uit om mensen bewust te maken van hun gedrag in het verkeer.

De mobiliteitsvisie is in onderdelen geschreven. Iedere module bevat een beschrijving van zowel de huidige situatie (inclusief de trends en ontwikkelingen), het beleid, de beleidskeuzes en het uitvoeringsplan bij de visie

De volgende modules ziet u in de mobiliteitsvisie:

  • Bereikbaarheid
  • Leefbaarheid
  • Verkeersveiligheid
  • Duurzaamheid
  • Voetgangers
  • Fiets
  • Openbaar vervoer
  • Landbouwverkeer
  • Parkeren