Meldpunt crisiszorg

Maakt u zich ernstige zorgen over iemand in uw omgeving? Vertoont iemand verward gedrag? Brengt iemand zichzelf of anderen in gevaar? Bel dan naar het Meldpunt Crisiszorg West-Brabant op 0800-5099. U kunt dag en nacht bellen.

Belt u 0800-5099, dan krijgt u een professional van het Meldpunt aan de lijn. De professional stelt u een aantal vragen om te kijken of de melding acuut is of niet.

Is de melding acuut? Bijvoorbeeld:

  • wanneer iemand verward gedrag vertoont
  • wanneer iemand zichzelf of anderen in gevaar brengt.
  • wanneer iemand zichzelf of anderen ernstig dreigt te verwonden
  • wanneer iemand verplichte zorg nodig lijkt te hebben

Dan wordt er direct actie ondernomen. De professionals van het meldpunt schakelen meteen de juiste crisisdienst in. En ze proberen de situatie zo snel als mogelijk weer te stabiliseren.

Is een melding niet acuut, ook dan schakelt het Meldpunt de juiste hulp in. Bijvoorbeeld:

  • wanneer u zich zorgen maakt over iemand die u al een tijd niet hebt gezien. Er wordt niet opengedaan en de brievenbus zit vol.
  • wanneer u overlast hebt van iemand die de buurt vervuilt of spullen kapot maakt.

Samen met de melder onderzoeken we wat er gedaan kan worden. Eerst kijken we of er al contact is met hulpverleners. Als dat zo is, geven we de melding aan hen door. Als er nog geen hulp is, terwijl we vinden dat dat wél nodig is, zorgen we dat er hulp komt.

Meer lezen? Kijk dan eens op www.meldpuntcrisiszorgwestbrabant.nl