Stem op uw favoriet: Cultuurprijs 2020

Wethouder Hans Wierikx maakte op woensdagavond 1 juli, op voordracht van de jury voor de Cultuurprijzen, de genomineerden voor de Halderbergse Cultuurprijzen bekend.
De genomineerden zijn dit jaar: Mark Buijs (inspirator cultureel erfgoed), Aad Rijpsma (schilder/kunstenaar) en Joep de Wildt (tonprater). Stemmen op uw favoriet kan tot 1 oktober.

  1. Stap 1 van 2. Actieve stap: Begin
  2. Stap 2 van 2: Voltooid
Ik stem op:

Mantelzorgvoorziening

Een mantelzorgvoorziening is bedoeld voor de huisvesting van mantelzorger(s) of van degene(n) die mantelzorg nodig heeft/hebben. De voorziening is tijdelijk van aard en bedoeld voor maximaal twee personen. Er moet sprake zijn van een sociale relatie tussen diegene die mantelzorg ontvangt en diegene die het verleent.

Wat moet u weten?

De regels die gelden voor de bouw van een mantelzorgvoorziening zijn afhankelijk van de locatie en de wijze waarop u de mantelzorgvoorziening wilt realiseren. In sommige gevallen is het mogelijk om een mantelzorgvoorziening zonder vergunningsprocedure te plaatsen. De mantelzorgvoorziening moet wel altijd voldoen aan de regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu, zoals vastgelegd in het Bouwbesluit.

Beëindiging mantelzorg

De mantelzorgvoorziening mag bewoond worden tot de mantelzorg stopt. De situatie moet dan worden terug gebracht naar een situatie die past binnen de actuele regelgeving. Onze medewerkers van het Omgevingsloket leggen u graag de regels uit die gelden voor uw situatie.

Mantelzorgverklaring

Om een mantelzorgvoorziening te realiseren en te bewonen, moet mantelzorg noodzakelijk zijn. Dit moet u aantonen met een actuele mantelzorgverklaring. U kunt deze verklaring aanvragen bij: 

Dit is een voorbeeld van een mantelzorgverklaring: pdf mantelzorgverklaring (PDF, 40.71 KB)

Contact

Wilt u een mantelzorgvoorziening realiseren? Dan kunt u contact opnemen met uw wijkteam. Er zal dan een keukentafelgesprek plaatsvinden waarbij een beoordeling gemaakt wordt van de mantelzorgsituatie. Een verslag van dit gesprek zal worden doorgezet naar de medewerkers van het Omgevingsloket. Zij beoordelen welke regels voor de mantelzorgvoorziening bij u van toepassing zijn.

Ook kunt u voor meer informatie over de regels voor een mantelzorgvoorziening op het gebied  van veiligheid, gezondheid en milieu bij het Omgevingsloket terecht. 

Omgevingsloket
E-mailadres: omgevingsloket@halderberge.nl 
Telefoon: 14 0165
Persoonlijk gesprek: maak een afspraak 

Uw Reactie
Uw Reactie