Mantelzorgvoorziening

Een mantelzorgvoorziening is een wooneenheid voor een persoon die zorg nodig heeft en die bij de woning van de mantelzorger (vriend, familielid) gerealiseerd wordt. De wooneenheid kan in een aanbouw of bijgebouw van de woning worden gemaakt of in een aparte mantelzorgunit. Het is ook mogelijk dat de mantelzorger in deze wooneenheid gaat wonen. De mantelzorgvoorziening mag maximaal door twee personen bewoond worden.

Wat moet u weten?

De regels die gelden voor de bouw van een mantelzorgvoorziening zijn afhankelijk van de locatie en de wijze waarop u de mantelzorgvoorziening wilt realiseren. In sommige gevallen is het zelfs mogelijk om mantelzorgvoorzieningen zonder vergunningsprocedure te plaatsen.  De mantelzorgvoorziening moet wel altijd voldoen aan de regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu zoals vastgelegd in het Bouwbesluit.

Beëindiging mantelzorg

De mantelzorgvoorziening mag bewoond worden tot de mantelzorg stopt. De situatie moet dan worden terug gebracht naar een situatie die past binnen de actuele regelgeving. Onze medewerkers van het Omgevingsloket leggen u graag de regels uit die gelden voor uw situatie.

Mantelzorgverklaring

Om een mantelzorgvoorziening te bewonen en te realiseren, moet mantelzorg noodzakelijk zijn. Dit moet u aantonen met een actuele mantelzorgverklaring. U kunt deze verklaring aanvragen bij: 

Dit is een voorbeeld van een mantelzorgverklaring: pdf mantelzorgverklaring (PDF, 40.71 KB)

Contact

Wilt u een mantelzorgvoorziening realiseren? Dan kunt u contact opnemen met de medewerkers van het Omgevingsloket van de gemeente. Zij kunnen u de regels voor het realiseren van een mantelzorgvoorziening precies uitleggen. 

Omgevingsloket
E-mailadres: omgevingsloket@halderberge.nl 
Telefoon: 14 0165
Persoonlijk gesprek: maak een afspraak 

Wat vindt u van de informatie op deze pagina?