Maaien

Bermen maaien

De bermen worden op dit moment 2 keer per jaar gemaaid. Eén ronde in de periode vanaf de maand juni en één ronde vanaf de maand september.

Overgang naar ecologisch bermbeheer

De gemeente Halderberge maakt stappen om de bermen op een meer ecologische wijze te beheren. Op dit moment nog kleinschalig. Op een aantal locaties wordt alleen de voorste strook langs de rijbaan en de zichthoeken 2 x per jaar gemaaid en wordt het maaisel afgevoerd. De resterende berm wordt nog maar 1x per jaar gemaaid. We hopen deze werkwijze in de toekomst te kunnen opschalen.

Gras maaien

De maairondes worden uitgevoerd in de periode van eind maart tot 1 november. Er is een maximale hoogte afgesproken van het gras. Dit noemen we maaien op beeld.
Als u het idee heeft dat een grasstrook of -veld bij u wordt vergeten, dan kunt u dit melden.

Er zijn 2 soorten gras dat gemaaid wordt: gras en ruw gras. Ruw gras wordt, om biodiversiteit te stimuleren, minder vaak gemaaid.

Vervuiling op straat of de stoep door de maaiwerkzaamheden wordt opgeruimd. Maaisel blijft achter op het gras.

Stroken met bloembollen die op sommige plaatsen in het gras staan, worden meegemaaid vanaf begin mei. De bollen van de uitgebloeide bloemen hebben dan weer voldoende voeding opgenomen voor volgend jaar.