Maaien

Bermen maaien

De meeste bermen worden op dit moment twee keer per jaar gemaaid. Eén ronde in de periode vanaf de maand juni en één ronde vanaf de maand september.

Overgang naar ecologisch bermbeheer

De gemeente Halderberge maakt stappen om de bermen op een meer ecologische wijze te beheren. Op een aantal locaties wordt alleen de voorste strook langs de rijbaan en de zichthoeken 2 x per jaar gemaaid. De resterende berm wordt nog maar 1x per jaar gemaaid, waarbij het maaisel wordt afgevoerd. Door het afvoeren van het maaisel verschraalt de bodem, wat goed is voor de biodiversiteit. We streven ernaar deze werkwijze in de toekomst vaker toe te passen.

Op een aantal locaties in de bermen is bloemrijk mengsel gezaaid om natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups aan te trekken. Ook hier wordt de berm nog maar 1 x per jaar gemaaid.

Gras maaien

Intensief en extensief maaien

Intensief gebruikte gazons worden regelmatig gemaaid. Hierdoor blijft het gras goed begaanbaar en functioneel. De maairondes worden uitgevoerd in de periode van eind maart tot 1 november. Er is een maximale hoogte afgesproken van het gras. Dit noemen we 'maaien op beeld'.

Als u het idee heeft dat een grasstrook of -veld bij u wordt vergeten, dan kunt u dit melden.

Vervuiling op straat of de stoep door de maaiwerkzaamheden wordt opgeruimd. Maaisel blijft achter op het gras.

Bij bomen wordt 20 centimeter rondom de stam niet gemaaid. Dit doen we om beschadigingen aan bomen te voorkomen.

Stroken met bloembollen die op sommige plaatsen in het gras staan, worden gemaaid vanaf begin mei. De bollen van de uitgebloeide bloemen hebben dan weer voldoende voeding opgenomen voor volgend jaar.

Stroken gras die niet veel worden gebruikt, worden slechts 1 of 2 x per jaar gemaaid. Dit zijn bijvoorbeeld stroken langs oevers, bloemenweides en randzones van bosplantsoenen. Dit doen we om de biodiversiteit te stimuleren. We noemen dit extensief maaien.