Stem op uw favoriet: Cultuurprijs 2019

De jury voor de Cultuurprijs Halderberge maakte tijdens het 4e Halderbergs Cultuur Café de genomineerden voor de Halderbergse Cultuurprijzen bekend. Stem nu op uw favoriet! Dit kan de hele maand september.

Ik stem op:

Maaien

Maaien van bermen en gras

Bermen maaien

De bermen worden 2 keer per jaar gemaaid. Eén ronde in de periode rond juni en één ronde rond september. Dit gebeurt onder regie van het Waterschap Brabantse Delta.

Meldingen over het maaiwerk kunt u doen via de website van Waterschap Brabantse Delta.

Het maaisel blijft achter op de bermen. Sinds een aantal jaar voeren we op een pilotlocatie het maaisel af om ervaring op te doen met ecologisch bermbeheer.


Gras maaien

De maairondes worden uitgevoerd in de periode van eind maart tot 1 november. Er is een maximale hoogte afgesproken ten aanzien van het gras. Dit noemen we maaien op beeld.
Als u het idee heeft dat een grasstrook of -veld bij u wordt vergeten, dan kunt u dit melden.

Er zijn 2 soorten gras dat gemaaid wordt: gras en ruw gras. Ruw gras wordt, om biodiversiteit te stimuleren, minder vaak gemaaid.

Vervuiling op straat of de stoep door de maaiwerkzaamheden wordt opgeruimd. Maaisel blijft achter op het gras.

Stroken met bloembollen die op sommige plaatsen in het gras staan, worden meegemaaid vanaf begin mei. De bollen van de uitgebloeide bloemen hebben dan weer voldoende voeding opgenomen voor volgend jaar.