Lokale wet- en regelgeving

Verordeningen en beleidsregels van de gemeente worden vastgesteld door de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders of door de burgemeester. Ze bevatten regelgeving over gemeentelijke aangelegenheden.

De gemeente publiceert lokale wet- en regelgeving op Overheid.nl

Zoek door de lokale wet- en regelgeving