Let op bij het ‘gratis’ bezwaar maken tegen de WOZ-waardebepaling

U heeft vanuit de Belastingsamenwerking de belastingaanslag voor gemeentelijke belastingen ontvangen. Er zijn commerciële bureaus die gratis voor u bezwaar maken tegen de WOZ-waardebepaling in de aanslag gemeentelijke belastingen. Dit doen ze op basis van ‘no cure-no-pay'.

‘Gratis’ is niet gratis 

Er worden veel kosten gemaakt wanneer deze bureaus voor u bezwaar maken. Als een bezwaarschrift gegrond is, zijn wij wettelijk verplicht om een proceskostenvergoeding aan deze bureaus te betalen. Dat zijn vaste bedragen, bijvoorbeeld voor het indienen van een bezwaarschrift, hoorzitting bijwonen of een nieuw taxatierapport opmaken. Deze tarieven mogen bij overheidsinstellingen gedeclareerd worden. Het gaat om hoge bedragen die kunnen oplopen tot wel € 818 per bezwaarschrift. Als wij uitgaan van een OZB-tarief voor eigenaren van woningen van 0,11 % van de WOZ-waarde, dan levert iedere € 10.000 waarmee de WOZ-waarde wordt verlaagd u een vermindering van de aanslag op van € 11.  

Wij helpen u graag en écht gratis 

De gemeente Halderberge en de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) doen hun best de WOZ-waarde zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. Als u van mening bent dat hierin een fout is gemaakt, kunt u contact opnemen met de BWB via telefoonnummer 076 - 529 83 00 of reageer via info@bwbrabant.nl. Zij helpen u graag en altijd gratis! U kunt ook een terugbelverzoek inplannen met de taxateur via www.bwbrabant.nl/bwb/over-woz. Ook kunt u via de website zelfwozbezwaarmaken.nl een bezwaar indienen.