Koninklijke Onderscheiding

Een Koninklijke onderscheiding is er voor mensen die zich op een bijzondere of uitzonderlijke wijze langdurig en intensief verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. Koninklijke onderscheidingen worden elk jaar in april uitgereikt tijdens de lintjesregen. Een uitreiking kan soms ook bij een bijzondere gelegenheid in de loop van het jaar (bij een jubileum of bij het neerleggen van een functie).

Voordragen

Voor een Koninklijke onderscheiding wordt een lange weg afgelegd. Dit traject vraagt het een en ander van de mensen die een voordracht doen en van mensen die de voordracht ondersteunen. Hiervoor is een stappenplan:

  • U vult het formulier ‘verzoek om iemand voor te dragen voor een lintje’ in via https://www.lintjes.nl/voordragen/iemand-voordragen-voor-een-lintje 
  • Dit formulier komt terecht bij de medewerker Kabinetszaken van de gemeente Halderberge.
  • Wij bekijken het verzoek en beoordelen of er voldoende aanleiding is om over te gaan tot de voordracht.
  • Wij nemen contact met u op en sturen u een link naar het complete digitale voorstelformulier.
  • U vult het digitale voorstelformulier zo volledig mogelijk in.  
  • U voegt brieven toe van mensen die de (vrijwillige) activiteiten ondersteunen, bij voorkeur vanuit de organisatie(s) waarvoor de kandidaat actief was/is (op officieel briefpapier). Andere ondersteunende bijlagen zijn ook mogelijk.
  • Na ontvangst van het formulier wordt uw aanvraag bekeken. Is deze compleet? Dan volgt achter de schermen een uitgebreide advies- en besluitprocedure.
  • Is uw aanvraag nog niet compleet? Dan nemen wij weer contact met u op.

Wanneer aanvragen?

Aanvragen voor de lintjesregen 2025 moeten uiterlijk op 1 juli 2024 binnen zijn. Voor een bijzondere gelegenheid moeten aanvragen ten minste 6 maanden vóór de eventuele datum van uitreiking worden ingediend.  

Meer informatie over Koninklijke onderscheidingen vindt u op: https://www.lintjes.nl