Inkoop en aanbesteden

De gemeente is bij het inkopen van leveringen, diensten en werken gebonden aan (Europese) aanbestedingswetgeving.
De doelen die de gemeente met haar inkopen heeft, staat beschreven in het inkoopbeleid en het inkoop- en aanbestedingsreglement van de gemeente Halderberge.

Zowel Europese als nationale aanbestedingen publiceert de gemeente Halderberge op TenderNed. In de bijlage vindt u de voorwaarden en beleidsregels over aanbesteden.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Halderberge