Inburgeren

Inburgeren is voor nieuwkomers die voor langere tijd naar Nederland komen. De bedoeling van inburgering is dat nieuwkomers meedoen in Nederland. 

De gemeente is verantwoordelijk voor inburgering. Het Werkplein voert deze taak uit. Kijk op www.werkpleinhartvanwest-brabant.nl/inburgeren