(Her)vestigen vanuit het buitenland

Komt u uit het buitenland en wilt u (opnieuw) in Nederland gaan wonen? Is uw verblijf langer dan 4 maanden? Dan moet u zich bij de gemeente laten inschrijven in de basisregistratie personen (BRP). U moet binnen vijf dagen na aankomst persoonlijk aangifte doen bij de gemeente.

Voor het maken van een afspraak en/of overige informatie stuurt u een email naar:
efb@halderberge.nl

U en alle personen die met u meeverhuizen komen persoonlijk naar deze afspraak.

Wat u moet weten

De gemeente moet de identiteit vaststellen van iedereen die aangifte doet om (opnieuw) in Nederland te gaan wonen. Daarom moet u persoonlijk met uw identiteitsbewijs bij ons langskomen.

Rechtmatig verblijf

Wilt u zich (her)vestigen? Dan moet uw verblijf in Nederland rechtmatig zijn.
U verblijf is rechtmatig als:

  • U de Nederlandse nationaliteit hebt
  • U de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie hebt
  • U een geldige verblijfsvergunning hebt

Meenemen

  • Een geldig legitimatiebewijs, zoals paspoort, rijbewijs of verblijfsdocument
  • Komt u uit België, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten? Dan hebt u een origineel bewijs van uitschrijving nodig
  • Eventueel: overige originele (gelegaliseerde en vertaalde) buitenlandse documenten van uzelf en van uw kinderen, zoals geboorte-, huwelijks- of echtscheidingsakten niet ouder dan 6 maanden.
  • als u niet een Europese nationaliteit heeft: een bewijs dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) uw verblijf heeft goedgekeurd.

Kosten

Aan (her)vestiging vanuit het buitenland zijn geen kosten verbonden.

Uw Reactie
Uw Reactie