(Her)vestigen vanuit het buitenland

Algemeen

Komt u uit het buitenland en wilt u (opnieuw) in Nederland gaan wonen? Is uw verblijf langer dan 4 maanden? Dan moet u zich bij de gemeente laten inschrijven in de basisregistratie personen (BRP). U, en alle personen die meeverhuizen, moet binnen vijf dagen na aankomst persoonlijk aangifte doen bij de gemeente.

Stuur een email voor het maken van een afspraak of als u meer informatie wilt: gemeente@halderberge.nl

Wat u moet weten

De gemeente moet de identiteit vaststellen van iedereen die aangifte doet om (opnieuw) in Nederland te gaan wonen. Daarom moet u persoonlijk met uw identiteitsbewijs bij ons langskomen.

Rechtmatig verblijf

Wilt u zich (her)vestigen? Dan moet uw verblijf in Nederland rechtmatig zijn. Uw verblijf is rechtmatig als u:

  • de Nederlandse nationaliteit heeft
  • de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie heeft
  • een geldige verblijfsvergunning heeft

Meenemen

  • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart)
  • Komt u uit België, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten? Dan heeft u een origineel bewijs van uitschrijving nodig.
  • Eventueel: overige originele (gelegaliseerde en vertaalde) buitenlandse documenten van uzelf en van uw kinderen, zoals geboorte-, huwelijks- of echtscheidingsakten niet ouder dan 6 maanden.
  • Als u niet een Europese nationaliteit heeft: een bewijs dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) uw verblijf heeft goedgekeurd.

Kijk op de website www.nederlandwereldwijd.nl en controleer welke documenten u moet meenemen naar deze afspraak.

Kosten

Aan (her)vestiging vanuit het buitenland zijn geen kosten verbonden.