(Her)vestigen vanuit het buitenland

Wat u moet weten

De gemeente moet de identiteit vaststellen van iedereen die aangifte doet om (opnieuw) in Nederland te gaan wonen. Daarom moet u persoonlijk met uw identiteitsbewijs bij ons langskomen.

Rechtmatig verblijf

Wilt u zich (her)vestigen? Dan moet uw verblijf in Nederland rechtmatig zijn.
Uw verblijf is rechtmatig als:

  • u de Nederlandse nationaliteit heeft
  • u de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie heeft
  • u een geldige verblijfsvergunning heeft

Meenemen

  • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart)
  • Komt u uit België, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten? Dan heeft u een origineel bewijs van uitschrijving nodig
  • Eventueel: overige originele (gelegaliseerde en vertaalde) buitenlandse documenten van uzelf en van uw kinderen, zoals geboorte-, huwelijks- of echtscheidingsakten niet ouder dan 6 maanden.
  • Als u niet een Europese nationaliteit heeft: een bewijs dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) uw verblijf heeft goedgekeurd.

Kijk op de website www.nederlandwereldwijd.nl om te controleren welke documenten u moet meenemen naar deze afspraak.

Kosten

Aan (her)vestiging vanuit het buitenland zijn geen kosten verbonden.

Uw Reactie
Uw Reactie