Stem op uw favoriet: Cultuurprijs 2019

De jury voor de Cultuurprijs Halderberge maakte tijdens het 4e Halderbergs Cultuur Café de genomineerden voor de Halderbergse Cultuurprijzen bekend. Stem nu op uw favoriet! Dit kan de hele maand september.

Ik stem op:

(Her)vestigen vanuit het buitenland

Komt u uit het buitenland en wilt u (opnieuw) in Nederland gaan wonen? Is uw verblijf langer dan 4 maanden? Dan moet u zich bij de gemeente laten inschrijven in de basisregistratie personen (BRP). U moet binnen vijf dagen na aankomst persoonlijk aangifte doen bij de gemeente.

Voor het maken van een afspraak en/of overige informatie stuurt u een email naar:
eformulierenburgerzaken@halderberge.nl

U en alle personen die met u meeverhuizen komen persoonlijk naar deze afspraak.

Wat u moet weten

De gemeente moet de identiteit vaststellen van iedereen die aangifte doet om (opnieuw) in Nederland te gaan wonen. Daarom moet u persoonlijk met uw identiteitsbewijs bij ons langskomen.

Rechtmatig verblijf

Wilt u zich (her)vestigen? Dan moet uw verblijf in Nederland rechtmatig zijn.
U verblijf is rechtmatig als:

  • U de Nederlandse nationaliteit hebt
  • U de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie hebt
  • U een geldige verblijfsvergunning hebt

Meenemen

  • Een geldig legitimatiebewijs, zoals paspoort, rijbewijs of verblijfsdocument
  • Komt u uit België, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten? Dan hebt u een origineel bewijs van uitschrijving nodig
  • Eventueel: overige originele (gelegaliseerde en vertaalde) buitenlandse documenten van uzelf en van uw kinderen, zoals geboorte-, huwelijks- of echtscheidingsakten
  • als u niet een Europese nationaliteit heeft: een bewijs dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) uw verblijf heeft goedgekeurd.

Kosten

Aan (her)vestiging vanuit het buitenland zijn geen kosten verbonden.

Uw Reactie
Uw Reactie