Geheimhouding persoonsgevens

Algemeen

Uw persoonsgegevens staan in de Basisregistratie Personen (brp). Het gaat om uw naam, adres, geboorteplaats en geboortedatum. U kunt bij de gemeente vragen om deze gegevens geheim te houden (verstrekkingsbeperking). De gemeente blijft wel altijd verplicht deze gegevens door te geven aan bijvoorbeeld de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank.

Wat u moet weten

Na een aanvraag van geheimhouding geven we uw persoonsgegevens niet door aan:

  • Derden, zoals een notaris of advocaat. Zij krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is of als zij gegevens nodig hebben om hun werk te doen
  • Niet-commerciële instellingen, zoals sport- en muziekvereningen of particulieren
  • Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA)

U kunt de geheimhouding van uw persoonsgegevens ook weer opheffen. Wilt u meer informatie? Rijksoverheid Wet basisregistratie personen

Kosten

Een verzoek tot geheimhouding persoonsgegevens kost niets.