Heling

Heling is het kopen of verkopen van gestolen goederen. De aanpak van heling draagt bij aan het terugdringen van woninginbraken en diefstal en daarmee aan de maatschappelijke veiligheid.

Als opkoper van tweedehands goederen bent u wettelijk verplicht om elke aan- en verkoop te registreren. Om deze registratie makkelijker te maken, is het Digitaal Opkopers Register (DOR) ontwikkeld. Consumenten kunnen hun eigendommen registreren in de app ‘Stop heling’.

Wilt u hierover meer informatie dan kunt u zich wenden tot de heer R. Nijpels of G. Westerhof van de politie district Markiezaten, bij voorkeur via het e-mailadres: stop-heling.demarkiezaten@mw-brabant.politie.nl of telefonisch via 0900-8844.