Grondstoffencentrum

De milieustraat van de gemeente Halderberge en Roosendaal heet nu het Grondstoffencentrum. De ingang van het Grondstoffencentrum ligt aan de Wortelsteeke in Oud Gastel.

Ander systeem

Het grondstoffencentrum werkt anders dan de vorige milieustraat. Voor (grof)restafval en dakleer moet u betalen. U betaalt per kilogram. Daarvoor is een weegbrug op het grondstoffencentrum.

Alle andere afvalstromen zijn gratis. Door op deze manier te werken kunnen er veel meer afvalstromen gescheiden worden. Dat zorgt voor meer hergebruikt. Daarnaast zorgt het voor veel minder restafval dat verbrand hoeft te worden.

Bekijk de infographic voor meer uitleg over het nieuwe Grondstoffencentrum.
pdf Infographic grondstoffencentrum (PDF, 3.16 MB)
Of bekijk de animatie over het nieuwe grondstoffencentrum

Veelgestelde vragen

Wanneer is het grondstoffencentrum geopend?

De openingstijden zijn dinsdag t/m zaterdag van 08.00 tot 16.30 uur.
Het grondstoffencentrum is gesloten op zon-, maan- en feestdagen. De sluitingstijden op de feestdagen vindt u op de website van Saver.

Heb ik mijn Saverpas nodig?

Ja, u heeft altijd uw Saverpas nodig om op het Grondstoffencentrum te komen. Het maakt dan niet uit of u gratis afvalstromen wilt inleveren of betaalde stromen.

Hoe betaal ik op het Grondstoffencentrum?

U betaalt met uw pinpas op het grondstoffencentrum. Voordat u het (grof)restafval en/of dakleer heeft weggegooid wordt uw auto (met aanhanger) gewogen. En als u het afval weggegooid heeft, wordt uw auto (met aanhanger) nogmaals gewogen. Het verschil moet u afrekenen. Daarna kunt u uw gratis afvalstromen wegbrengen.

Wat is grof restafval?

Grof restafval is afval dat dermate gemengd, verbonden en/of vervuild is, dat het niet gescheiden kan worden.

Welke afvalstromen mag ik gratis brengen?

Bij aanvang zijn de volgende stromen gratis aan te bieden. Mogelijk breidt dat uit de toekomst.

 • Klein gevaarlijk afval en gasdrukhouders
 • Vlak glas
 • Glas
 • Textiel en schoenen
 • Plastic verpakkingsafval en drankenkartons
 • Tempex (EPS-verpakkingen)
 • Autobanden
 • Asbest
 • Matrassen
 • Wit - en bruingoed, zowel groot elektronisch afval (koelkasten, wasmachines, magnetrons, etc) als klein elektronisch afval (kortom: alles waar een stekker aan zit)
 • Herbruikbare goederen
 • Gasbeton
 • Dakgrind
 • Gips
 • Graszoden (plaggen)
 • Grond/zand
 • Vloerbedekking/tapijt
 • Oud papier en karton
 • Harde kunststoffen
 • Metaalschroot
 • A-hout
 • B-hout
 • C-hout
 • Groenafval en snoeihout
 • Puin