Gladheidsbestrijding

Reguliere strooiroute

Als het glad dreigt te worden, strooit de gemeente Halderberge de wegen die zijn opgenomen in de gladheidsroute A. De gemeente heeft een gladheidsbestrijdingsplan, waarin staat vermeld hoe en waar de gladheid wordt bestreden. In principe zijn dit de doorgaande routes door de kernen en de wegen die een wijk ontsluiten inclusief fietspaden.

Extreme weersomstandigheden

Bij extreme weersomstandigheden geldt dat er overgeschakeld gaat worden op de strooiroute bij extreme weersomstandigheden. Dit houdt in dat er externe diensten worden ingeschakeld om  extra wegen te strooien. Dit zijn de rode lijnen op de kaart strooiroute bij extreme weersomstandigheden. In het gladheidsbestrijdingsplan staat de definitie uitgelegd van extreme weersomstandigheden.

pdf Gladheidsbestrijdingsplan 2019-2020 (PDF, 478.08 KB) pdf Strooiroute A (PDF, 2.2 MB) pdf Strooiroute bij extreme weersomstandigheden (PDF, 2.45 MB)

 

 


Wat kunt u zelf doen?

Ook burgers hebben de mogelijkheid om in overleg met de opzichter buitendienst in het kader van buurtparticipatie openbare weggedeelten die niet opgenomen zijn in de strooiroute, handmatig te strooien. Op een centrale locatie plaatsen we een zoutbak die we voorzien van strooizout. Het moet hierbij duidelijk zijn dat in zulke situaties het algemeen belang voorop staat en het strooizout niet privé wordt gebruikt. Een verzoek zal hierbij zorgvuldig worden bekeken.

De gemeente Halderberge strooit geen wegenzout op trottoirs. Hiervoor doet de gemeente een dringend beroep op haar inwoners. Burgers en instellingen dienen hierin hun verantwoordelijkheid te nemen en de trottoirs goed begaanbaar te houden.

TIPS

 • Veeg eerst de meeste sneeuw zo snel mogelijk na de sneeuwval weg voordat deze plat wordt getrapt of gereden.
 • Veeg de sneeuw niet in de goot, op het fietspad of op de rijbaan. Maak op het trottoir een pad in de lengterichting van het trottoir, zodat mensen met een slee ook gebruik van het trottoir kunnen maken.
 • Als de sneeuw plat is gereden of gelopen en niet meer weggeveegd kan worden, is het handiger om zand (eventueel in combinatie met zout) te strooien. Zand maakt een glad oppervlak weer stroef.
 • Strooi niet meer dan een handje zout per m². Meer zout helpt niet en is bovendien erg slecht voor het milieu.
 • Gebruik bij het strooien handschoenen, een schepje of een kleine kunstmeststrooier. Was na het strooien uw handen. Strooizout bevat een kleine hoeveelheid anti-klontermiddel, dus houd strooizout weg van kleine kinderen. Strooizout is niet geschikt voor consumptie.
 • Strooi zout op plekken waarover gelopen of gereden wordt, anders heeft het zout geen effect.
 • Het zout gaat na 10 minuten werken.
 • Strooi niet teveel onder bomen, zout is slecht voor de wortels.
 • Herhaal bij aanhoudende vorst bovenstaande handelingen dagelijks voor het beste resultaat.
 • Bij ijzel kunt u het beste strooien voordat de neerslag valt.
 • Zorg ervoor dat u het strooizout na gebruik goed afsluit. Zout dat aan het einde van de winter overblijft, kunt u het volgende jaar weer gebruiken.
 • De gemeente verkoopt of verstrekt geen wegenzout aan particulieren

Het wegenzout dat wordt gestrooid, komt in ons milieu terecht. We moeten dan ook zuinig met het gebruik van wegenzout omgaan. Daar staat tegenover dat de veiligheid van het verkeer voorop staat. De gemeente doet er alles aan om deze veiligheid zo goed mogelijk te waarborgen, maar bij gladheid heeft de weggebruiker ook zijn eigen verantwoordelijkheid. Iedere weggebruiker moet bij gladheid uiteraard (extra) voorzichtig zijn. Deelnemen aan het verkeer tijdens de gladheid brengt risico's met zich mee. Als er gestrooid is, betekent dit nog niet dat de wegen niet glad kunnen zijn. De gemeente kan geen garantie geven. Via de verkeersinformatie op radio, televisie en internet waarschuwt men over het algemeen ruim vantevoren over gladheid.

Nog enkele tips voor uw veiligheid

 • Zorg voor goed schoeisel met goede grip op gladde ondergronden.
 • Houd in strenge vorstperiodes de voorraadkast goed gevuld, zodat u bij ernstige gladheid de deur niet persé uit hoeft.
 • Heeft u schoolgaande kinderen: parkeer dan uw auto langs een gestrooide route en loop het laatste stukje naar school. Met de kinderen op de slee is dat vaak dikke pret!
 • Probeer zoveel mogelijk uw naaste buren een handje te helpen in deze periode, zeker wanneer zij wat meer hulpbehoevend zijn.
 • Wanneer u werkzaam bent in een openbare gelegenheid, zorg er dan voor dat uw klanten uw pand veilig kunnen bereiken.
Uw Reactie
Uw Reactie