Gladheidsbestrijding

Als het glad dreigt te worden, strooit de gemeente Halderberge de wegen die zijn opgenomen in de gladheidsroute A. Bekijk het gladheidsbestrijdingsplan of lees onze veelgestelde vragen. We geven ook tips: wat kunt u zelf doen.

Strooien

Waar strooit de gemeente?

Iedereen moet binnen 500 meter vanuit huis/werk een gestrooide weg kunnen bereiken. De volgende wegen worden gestrooid:

 • de belangrijkste doorgaande auto- en fietsroutes
 • ontsluitingswegen: drukke wegen om de wijk uit te komen
 • routes die hulpdiensten en bussen gebruiken
 • wegen bij/rondom scholen, verzorgings- en bejaardenhuizen
 • winkelstraten
 • op- en afritten van dijken
 • bruggen

Waar strooit de gemeente niet?

 • Op plaatsen waar heel weinig verkeer rijdt: het strooizout werkt het beste als het stuk gereden wordt door wrijving met (auto)banden. Het zoutmengsel kleeft op het wegdek en dit voorkomt gladheid.
 • Op stoepen. De strooiwagens zijn te zwaar en te breed om op de stoep te rijden. Door lichtmasten, banken en afvalbakken kan nooit de hele stoep worden gestrooid. De stoepen moeten hierdoor handmatig worden gestrooid en hier is niet genoeg mankracht voor.

Wanneer wordt er gestrooid?

De gemeente bepaalt dit samen met en op basis van de volgende bronnen:

 • De weerkamer van Meteoconsult. De coördinator gladheidsbestrijding houdt direct contact met de weerkamer over te de verwachten gladheid. De weerkamer geeft ook een melding naar de coördinator gladheidsbestrijding als er sneeuw verwacht wordt.
 • Melding van gladheid door politie meldkamer Brabant-Zeeland.
 • Strooimelding van de Provincie Noord-Brabant.
 • Whatsapp groep omliggende gemeenten.
 • Eigen waarneming door de coördinator gladheidsbestrijding. 

Welke fietspaden worden gestrooid?

De hoofdfietsroutes worden gestrooid. Wees altijd voorzichtig als u bij (aangekondigde) gladheid gaat fietsen.

Waarom wordt er in mijn straat niet gestrooid?

De gemeente strooit alleen op hoofdroutes en wegen om de wijk in en uit te rijden.

Kan mijn eigen (bedrijfs)terrein ook gestrooid worden?

De gemeente strooit alleen openbare wegen. Voor het strooien van eigen (bedrijfs)terreinen kunt u plaatselijke aannemers benaderen.

Hoe kan ik zien dat er is gestrooid?

Op een droog wegdek ziet u het witte zout liggen als er gestrooid is. Bij ijzel en sneeuwval is dit niet te zien. Let extra goed op als u de weg op gaat en gladheid is aangekondigd.

Overlegt de gemeente met hulpdiensten over gladheidbestrijding?

De gemeente heeft goed contact met hulpverleningsdiensten en openbaar vervoerbedrijven. De hulpverleners weten waar de gemeente strooit en ook de busmaatschappijen weten welke routes de gemeente strooit.

Hoe strooit de gemeente?

De gemeente strooit voordat het glad wordt. De voordelen van deze manier van strooien zijn:

 • hogere verkeersveiligheid
 • minder zoutgebruik door de nat-zout-methode: dit is beter voor het milieu en het bespaart kosten
 • betere inzet van personeel en geld

Bij ijzel en sneeuw wordt ook gestrooid als het al glad is. Bij sneeuwval zet de gemeente ook sneeuwschuivers in.

Waar vind ik informatie over het strooibeleid?

Het gladheidsbestrijdingsplan kunt u bekijken.

Vanwege wegwerkzaamheden kan het voorkomen dat er van de route afgeweken moet worden en dat omleidingsroutes worden gestrooid.

Wat houdt de nat-zout-methode in?

Bij nat strooien wordt het zout vermengd met water over de weg gestrooid. Dit heeft 2 voordelen:

 • Het zout waait niet meer weg en bestrijdt de gladheid beter.
 • Het zoutmengsel kleeft op het wegdek en dit voorkomt gladheid.
 • De strooiwagen kan gerichter strooien. Er belandt minder zout in de berm en in het grondwater. Dat is beter voor het milieu en de bermbegroeiing.

Sneeuw

Valt er veel sneeuw, dan is er sprake van een extreme situatie. Het verkeer loopt dan in de meeste gevallen vast. Door de inzet van extra materieel wordt geprobeerd de wegen opgenomen in de A-route zoveel mogelijk sneeuwvrij te houden. En verbindingsroutes hebben hierin voorrang. Obstakels zoals paaltjes, verkeersdrempels en wegversmallingen maken sneeuwschuiven in woonstraten of buurten lastig. Er wordt altijd geprobeerd de wegen zo goed als mogelijk begaanbaar te krijgen/houden.

Nadat de A-route in alle redelijkheid begaanbaar is gemaakt, wordt overgegaan op het sneeuwvrij maken van de extreemweer route. Dit is de rode route op de digitale kaart strooiroutes.

Winterse neerslag zorgt helaas voor ongemakken!

Wanneer wordt er sneeuw geschoven?

Het is bij sneeuw belangrijk dat de route eerst met de nat-zout methode wordt gestrooid. Dit voorkomt het vastrijden van de sneeuw aan het wegdek. De strooiauto’s van de hoofdrijbanen en de fietspaden worden dan voorzien van sneeuwschuivers. De weg en het fietspad worden zo sneeuwvrij gemaakt en gestrooid.

Wordt mijn huisafval wel opgehaald als er sneeuw ligt?

Zolang het niet te gevaarlijk is om met de vuilniswagens te rijden, wordt uw huisafval opgehaald. Als de vuilniswagens niet rijden informeert u via de website en de afvalwijzer-app over andere aanbiedlocaties voor huishoudelijk afval in de buurt of een vervangende inzameldag.

Zelf doen

Wat kan ik zelf doen om gladheid te bestrijden?

U kunt een handje helpen door in uw eigen straat te strooien. Als u daarbij de stoep voor uw huis veegt en ook die van een (minder valide) buur, voorkomt u valpartijen in uw straat.

Al enige jaren zorgen (groepjes) vrijwilligers in verschillende kernen (overdag) tijdens extreme gladheid (zoals sneeuw) met succes voor handmatige gladheidbestrijding op diverse locaties die niet zijn opgenomen in de strooiroutes.

Denk hierbij aan:

 • Trottoirs bij mindervaliden/ouderen
 • Looproutes naar winkels
 • Looproutes naar een steunpunt
 • Looproutes naar school
 • Looproutes naar een Dorpshuis

De gemeente Halderberge faciliteert door een gevulde zoutbak en het noodzakelijke handgereedschap (zoals sneeuwschuiver, strooiteil) aan te leveren. Het beheer van de zoutbak en materialen gebeurt door een coördinator (vrijwilliger) die de contacten met de opzichter Buitendienst van de gemeente Halderberge onderhoud.

Kan ik bij de gemeente zout krijgen?

Om het risico op een zouttekort zo klein mogelijk te houden, geeft de gemeente geen zout meer aan inwoners. U kunt zout kopen; de meeste bouwmarkten verkopen strooizout.

Melden

Wat gebeurt er met mijn melding?

De gemeente ontvangt regelmatig vanuit inwoners meldingen over gladheid. Meldingen kunt u doorgeven via de BuitenBeter-app, ons meldformulier of 0165 - 390 500. De gemeente neemt meldingen over gladheid altijd serieus. De gladheidscoördinator toetst deze aan de voor onze gemeente vastgestelde aanpak van gladheid.

Alle meldingen worden meegenomen in de evaluatie na afloop van de winter.