Stem op uw favoriet: Cultuurprijs 2021

Wethouder Hans Wierikx maakte op 7 juli, op voordracht van de jury voor de Cultuurprijzen, de genomineerden voor de Halderbergse Cultuurprijzen bekend. Stem nu op uw favoriet! Dit kan de hele maand september.

  1. Stap 1 van 2. Actieve stap: Begin
  2. Stap 2 van 2: Voltooid
Ik stem op:

Gemeentelijke onderscheiding

Binnen de gemeente Halderberge bestaat de mogelijkheid om zowel inwoners als niet-inwoners van de gemeente te onderscheiden met het ereburgerschap en de bronzen of zilveren erepenning.

Ereburgerschap

Het ereburgerschap kan worden toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid voor personen die zich op uitzonderlijke wijze hebben ingezet op bestuurlijk, sociaal, cultureel, sportief, charitatief, economisch of wetenschappelijk terrein en daarmee de gemeente Halderberge en haar inwoners of de gemeenschap op een uitzonderlijke manier hebben gediend.

Bronzen erepenning

De bronzen erepenning kan worden toegekend als blijk van waardering voor een activiteit of een reeks van activiteiten, waarmee de lokale gemeenschap opmerkelijk werd gediend individueel of in groepsverband.

Zilveren erepenning

Bij de zilveren erepenning moet sprake zijn van een activiteit of reeks van activiteiten die lange tijd duren en een grote maatschappelijke uitstraling hebben.

Uw aanvraag

De aanvraag dient u in voor een gemeentelijke onderscheiding in het algemeen. Het college van burgemeester en wethouders bepaalt of het gaat om een erepenning of eventueel zelfs het ereburgerschap. Een onafhankelijke commissie adviseert het college.

Elke aanvraag wordt afzonderlijk beoordeeld en wordt getoetst aan een aantal richtlijnen.​ Uw aanvraag moet 4 maanden voor de voorgestelde datum van uitreiking ingestuurd zijn.

Iemand voordragen

Een verzoek voor toekenning van ereburgerschap of een bronzen of zilveren erepenning dient u in bij burgemeester en wethouders. U kunt hiervoor informatie en formulieren aanvragen bij de gemeente Halderberge via e-mail: kabinet@halderberberge.nl of telefonisch via het algemene telefoonnummer. U kunt het aanvraagformulier voor de gemeentelijke onderscheiding ook downloaden. Digitaal ingevuld kunt u het formulier mailen naar kabinet@halderberge.nl of uitgeprint en ingevuld opsturen naar: Burgemeester en wethouders, Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch.