Gemeentelijke onderscheiding

Binnen de gemeente Halderberge bestaat de mogelijkheid om zowel inwoners als niet-inwoners van de gemeente te onderscheiden met het ereburgerschap en de bronzen of zilveren erepenning.

Ereburgerschap

Het ereburgerschap kan worden toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid voor personen die zich op uitzonderlijke wijze hebben ingezet. Dit kan op bestuurlijk, sociaal, cultureel, sportief, charitatief, economisch of wetenschappelijk terrein zijn. En zij hebben daarmee de gemeente Halderberge en haar inwoners of de gemeenschap op een uitzonderlijke manier gediend.

Bronzen erepenning

De bronzen erepenning kan worden toegekend als blijk van waardering voor een activiteit of een reeks van activiteiten, waarmee de lokale gemeenschap opmerkelijk werd gediend individueel of in groepsverband.

Zilveren erepenning

Bij de zilveren erepenning moet sprake zijn van een activiteit of reeks van activiteiten die lange tijd duren en een grote maatschappelijke uitstraling hebben.

Uw aanvraag

De aanvraag dient u in voor een gemeentelijke onderscheiding in het algemeen. Het college van burgemeester en wethouders bepaalt of het gaat om een erepenning of eventueel zelfs het ereburgerschap. Een onafhankelijke commissie adviseert het college.

Elke aanvraag wordt afzonderlijk beoordeeld en wordt getoetst aan een aantal richtlijnen.​ Uw aanvraag moet 4 maanden voor de voorgestelde datum van uitreiking ingestuurd zijn.

Iemand voordragen

Een verzoek voor toekenning van ereburgerschap of een bronzen of zilveren erepenning dient u in bij burgemeester en wethouders. U kunt hiervoor informatie en formulieren aanvragen bij de gemeente Halderberge via e-mail: kabinet@halderberge.nl of telefonisch via het algemene telefoonnummer 14 0165. Of onderstaand formulier invullen en opsturen naar kabinet@halderberge.nl

Voorstelformulier gemeentelijke onderscheiding