Eikenprocessierups

In het voorjaar verschijnt de eikenprocessierups weer in de eikenbomen.
De eikenprocessierups krijgt na enkele vervellingen brandharen. Die kunnen zowel bij dieren als mensen voor gezondheidsklachten zorgen (huiduitslag, last van ogen en/of luchtwegen). Daarom wordt er in het voorjaar gestart met preventieve bestrijding. De gemeente gaat daarbij uit van straten en gebieden waar voorgaande jaren nesten zijn aangetroffen. 

Locaties waar bomen met de eikeprocessierups zijn gezien worden gemarkeerd met een rood-wit lint.

weghalen van de nesten

Met het weghalen van de rupsen wordt gewacht tot de nesten vol gelopen zijn zodat er zoveel mogelijk rupsen in 1 keer weggehaald kunnen worden.
De haartjes van de rupsen geven in het proces in het nest pas de meeste overlast omdat ze dan gaan transformeren naar mot.

Als u nesten ziet in openbare eikenbomen waarvan er in de omgeving nog geen zijn gemarkeerd met lint kunt u dit melden.

Particuliere bomen dienen door mensen zelf behandeld te worden.
Wanneer er sprake is van mogelijk contactgevaar is bestrijding nodig. 

Bent u in aanraking gekomen met de brandharen van de rups? Meer informatie over wat u moet doen, vindt u op de website van de GGD.