Eikenprocessierups

De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder. Ze legt haar eitjes vooral in de toppen van eikenbomen. Vanaf half april tot begin mei komen de eitjes uit. De rupsen vormen nesten op de stam en zijtakken van de eikenboom. Contact met brandharen van de rupsen kan gezondheidsklachten bij mens en dier veroorzaken. Het is daarom belangrijk om deze rupsen te bestrijden.

Bestrijding door de gemeente

Preventief

De bestrijding moet worden gestart vlak na het begin van de bladvorming van de bomen. De gemeente start met een preventieve spuitronde met een biologisch afbreekbaar middel, wat niet schadelijk is voor mens en dier. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Brouwers. Zij gebruiken een tractor met spuitinstallatie.

Daarnaast zaaien we op een aantal plaatsen bermen in met een bloemrijk mengsel. Zo stimuleren we de aanwezigheid van natuurlijke vijanden. Dit zijn onder andere mezen en sluipwespen. Zij eten de rupsen op. 

Op de kaart kunt u zien waar op welke locaties preventief wordt gespoten en waar we de berm inzaaien. Dit laatste gebeurt op een paar plaatsen. Het is namelijk een pilot-project.

pdf Kaart bestrijding eikenprocessierups (PDF, 10.23 MB)

Verlijmen en verwijderen nesten

Vanaf half mei krijgen de rupsen brandharen en gaan ze nesten maken. Vanaf die periode vindt bestrijding plaats door verlijmen en verwijdering van de nesten. Dit doen we op plaatsen met een verhoogd risico, zoals bij woningen, scholen, winkels en op drukke wandel- en fietsroutes. Ziet u rupsennesten? Meld het ons dan

Wat u zelf kunt doen

U kunt uw tuin zo inrichten dat die interessant is voor mezen en sluipwespen. Dit kan door het ophangen van nestkastjes voor de mezen. Zorg voor zoveel mogelijk groen in de tuin en plant bloemen.
U mag ook zelf nestkastjes ophangen in gemeentelijke eikenbomen. Hang ze minstens 10 meter van elkaar verwijderd, anders blijven ze leeg.

Heeft u eigen bomen in de tuin staan waarin u de rups ziet? Dan moet u die zelf (laten) behandelen. 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de eikenprocessierups? Bijvoorbeeld als u in aanraking gekomen bent met de haren van de rups? Kijk dan op https://www.rupsen.info/