Cultuurhistorie

Vanuit de wetgeving zijn archeologie en cultuurhistorie een verplicht onderdeel in de Ruimtelijke Ordening.

Cultuurhistoriekaart

De Cultuurhistoriekaart vormt een basisinstrument dat ertoe kan dienen dat de waarden op het gebied van cultuurhistorie in de vroegste fase van ruimtelijke planvorming kunnen worden ingebracht en meegewogen. De kaart inclusief de legenda is gebaseerd op en sluit aan bij de cultuurhistorische waardenkaart van de provincie Noord-Brabant. De Halderbergse kaart is toegespitst op het gemeentelijk grondgebied en is daardoor meer gedetailleerd en bruikbaar voor de gemeentelijke praktijk.

pdf Cultuurhistoriekaart Halderberge (PDF, 1.2 MB)
pdf Toelichting cultuurhistoriekaart Halderberge (PDF, 7.15 MB)

Beleidsnota Cultureel Erfgoed

Op 22 september 2011 heeft de gemeenteraad de beleidsnota cultureel erfgoed Halderberge “Inspirerend verleden” vastgesteld. Cultuurhistorie is een belangrijke drager van de identiteit van Halderberge en maakt integraal onderdeel uit van de ruimtelijke ontwikkeling van Halderberge, waardoor ontmoetingen van heden en verleden gelden als uitdaging en inspiratiebron voor de toekomst.

pdf Beleidsnota Cultureel erfgoed (PDF, 5.55 MB)
Uw Reactie
Uw Reactie