Cultuurhistorie

Cultuurhistorie is een belangrijke drager van de identiteit van Halderberge. Ze maakt integraal onderdeel uit van de ruimtelijke ontwikkeling van Halderberge. De dorpen en het buitengebied van Halderberge zijn door allerlei ontwikkelingen sterk gewijzigd, maar er is ook veel hetzelfde gebleven. Doel is om bij al die veranderingen het karakter van Halderberge te koesteren en te versterken.

In de beleidsnota cultureel erfgoed Halderberge “Inspirerend verleden” staat beschreven hoe we hiermee omgaan. 

De cultuurhistoriekaart en de toelichting op de cultuurhistoriekaart brengen alle cultuurhistorische waarden binnen het grondgebied van de gemeente in beeld. Hierop staat het bovengrondse erfgoed. Bij ruimtelijke ontwikkelingen is het nuttig om de cultuurhistoriekaart te raadplegen. In nieuwe omgevingsplannen moet de cultuurhistoriekaart meegenomen worden. De Halderbergse kaart inclusief de legenda sluit aan op de cultuurhistorische waardenkaart van de provincie Noord-Brabant.