Cultuurhistorie

Vanuit de wetgeving zijn archeologie en cultuurhistorie een verplicht onderdeel in de Ruimtelijke Ordening.

Cultuurhistoriekaart

De cultuurhistoriekaart brengt alle cultuurhistorische waarden binnen het grondgebied van de gemeente in beeld. Hierop staat het bovengrondse erfgoed. Bij ruimtelijke ontwikkelingen is het nuttig om de cultuurhistoriekaart te raadplegen. In nieuwe bestemmingsplannen moet de cultuurhistoriekaart meegenomen worden.

De Halderbergse kaart inclusief de legenda is sluit aan op de cultuurhistorische waardenkaart van de provincie Noord-Brabant. 

pdf Cultuurhistoriekaart Halderberge (PDF, 1.2 MB)
pdf Toelichting cultuurhistoriekaart Halderberge (PDF, 7.15 MB)

Beleidsnota Cultureel Erfgoed

Op 22 september 2011 heeft de gemeenteraad de beleidsnota cultureel erfgoed Halderberge “Inspirerend verleden” vastgesteld. Cultuurhistorie is een belangrijke drager van de identiteit van Halderberge. Ze maakt integraal onderdeel uit van de ruimtelijke ontwikkeling van Halderberge. De dorpen en het buitengebied van Halderberge zijn door allerlei ontwikkelingen sterk gewijzigd, maar er is ook veel hetzelfde gebleven. Doel is om bij al die veranderingen het karakter van Halderberge te koesteren en te versterken.

pdf Beleidsnota Cultureel erfgoed (PDF, 5.55 MB)
Uw Reactie
Uw Reactie