Cultuurhistorie

Vanuit de wetgeving zijn archeologie en cultuurhistorie een verplicht onderdeel in de Ruimtelijke Ordening.

Project 'jonge bouwkunst' / gemeentelijke monumentenlijst

Toelichting op het project

De gemeente Halderberge is vele gemeentelijke- en rijksmonumenten rijk. In 2016 is een herijking uitgevoerd van de huidige lijst met gemeentelijke monumenten. Deze ‘herijking’ is eind 2017 helemaal afgerond. De actuele lijst met gemeentelijke monumenten vindt u op deze website. De bouwkunst uit de periode 1940-1970, ook wel genoemd het naoorlogs erfgoed of de ‘jonge bouwkunst’, is nog niet eerder in beeld gebracht. Daarom is opdracht verstrekt aan Monumentenhuis Brabant om een inventarisatie uit te voeren en de waarden van deze panden/objecten in beeld te brengen. De waardevolle panden worden opgenomen op de gemeentelijke monumentenlijst.

Het is belangrijk dit deel van de geschiedenis een plaats te geven, omdat het een deel van onze historie is. Veel inwoners zullen nog herinneringen hebben aan en verhalen kennen uit deze tijd.

Contactpersoon

Mocht u hier nog vragen over hebben, dan kunt u deze stellen aan mevrouw C. Voet-Nuiten (bereikbaar op ma-di-do) via het telefoonnummer 14 0165 of via het mailadres c.voet@halderberge.nl.


Cultuurhistoriekaart

De Cultuurhistoriekaart vormt een basisinstrument dat ertoe kan dienen dat de waarden op het gebied van cultuurhistorie in de vroegste fase van ruimtelijke planvorming kunnen worden ingebracht en meegewogen. De kaart inclusief de legenda is gebaseerd op en sluit aan bij de cultuurhistorische waardenkaart van de provincie Noord-Brabant. De Halderbergse kaart is toegespitst op het gemeentelijk grondgebied en is daardoor meer gedetailleerd en bruikbaar voor de gemeentelijke praktijk.

pdf Cultuurhistoriekaart Halderberge (PDF, 1.2 MB)
pdf Toelichting cultuurhistoriekaart Halderberge (PDF, 7.15 MB)

Beleidsnota Cultureel Erfgoed

Op 22 september 2011 heeft de gemeenteraad de beleidsnota cultureel erfgoed Halderberge “Inspirerend verleden” vastgesteld. Cultuurhistorie is een belangrijke drager van de identiteit van Halderberge en maakt integraal onderdeel uit van de ruimtelijke ontwikkeling van Halderberge, waardoor ontmoetingen van heden en verleden gelden als uitdaging en inspiratiebron voor de toekomst.

pdf Beleidsnota Cultureel erfgoed (PDF, 5.55 MB)

 

 

Uw Reactie
Uw Reactie