Contactpersoon Open Overheid

Heeft u vragen over de Wet open overheid of over het indienen van een Woo-verzoek? Dan kunt u contact opnemen via gemeente@halderberge.nl of 0165 - 390 500.  

Let op: dit is niet bedoeld om een officieel Woo-verzoek in te dienen. Hierover vindt u meer informatie op de pagina Inzage openbare stukken en Woo-verzoek indienen