Buurtpreventie

In diverse buurten en wijken in onze gemeente zijn buurtpreventieteams actief. Gesteund door de gemeente, politie en Woonkwartier zetten buurtbewoners zich in en werken actief mee aan een veilige en leefbare buurt. In buurten die beschikken over (WhatsApp)buurtpreventie ziet u dit duidelijk met borden aangegeven. Leden van een buurtpreventieteam herkent u aan een felgele jas of hesje met daarop de tekst ‘Buurtpreventie’. Buurtpreventieleden signaleren bijvoorbeeld onveilige verkeerssituaties, drugsoverlast, houden toezicht op woningen bij langdurige afwezigheid van bewoners of gaan in gesprek met (hang)jeugd.

Buurtpreventieteams in Halderberge

In Halderberge zijn op dit moment de volgende buurtpreventieteams actief:

Wat wordt er van de teamleden verwacht?

Als lid van een buurtpreventieteam:

  • Bent u bereid om op afgesproken tijden de ronde door de wijk te lopen. U werkt altijd in tweetallen.
  • Kijkt u kritisch naar uw omgeving, staat u buurtgenoten te woord, spreekt u hen zo nodig aan bij onveilige situaties, maar gedraagt u zich verder als ‘gewone’ bewoner.
  • Neemt u bij verdachte personen en/of situaties geen enkel risico en beperkt u zich tot het melden hiervan bij de bevoegde instanties en uw coördinator.
  • Kunt u deelnemen aan bepaalde projecten in het kader van veiligheid.
  • Kunt u altijd terecht bij uw coördinator. 

Als coördinator van een buurtpreventieteam:

  • bent u eerste aanspreekpunt voor het team, gemeente en wijkagent. 
  • zorgt u voor de afhandeling van meldingen en terugkoppeling aan uw team.
  • maakt u het rooster.
  • Teams kiezen in overleg wie voorzitter wordt en maken afspraken over hoe en wanneer zij tijd willen vrijmaken voor buurtpreventie. 

WhatsApp-buurtpreventie; hoe werkt het?

Een WhatsApp BuurtPreventie (WABP), is een WhatsApp-groep van bewoners met één of meerdere beheerders. Leden van zo’n groep, kunnen elkaar snel op de hoogte brengen van alarmerende situaties, zoals een inbraak of een verdacht persoon in de buurt. Op deze manier kunnen buren met elkaar op een laagdrempelige manier hun buurt veiliger krijgen en houden. Halderberge kent meerdere buurtpreventie-WhatsApp-groepen die door bewoners zelf zijn opgericht en worden beheerd. Het is de bedoeling dat alleen alarmerende meldingen worden geplaatst, de beheerder houdt hier toezicht op. Bij een alarmerende situatie wordt altijd direct 112 gebeld. Deze buurtpreventie-WhatsApp-groepen zijn niet verbonden aan bijvoorbeeld Nextdoor en andere (commerciële) initiatieven.

Buurtpreventie starten of deelnemen?

Heeft uw buurt nog geen buurtpreventieteam of WhatsAppgroep, verzamel dan buurtbewoners om u heen en doe vervolgens een beroep op de gemeente om buurtpreventie in uw eigen wijk vorm te geven. Maak uw interesse kenbaar bij de coördinator buurtpreventie van de gemeente Halderberge via telefoonnummer 14 0165 of buurtpreventie@halderberge.nl.

Uw Reactie
Uw Reactie