Buurtpreventie

In diverse buurten en wijken in onze gemeente zijn buurtpreventieteams actief. Gesteund door de gemeente, politie en Woonkwartier zetten buurtbewoners zich in en werken actief mee aan een veilige en leefbare buurt. In buurten die beschikken over (WhatsApp)buurtpreventie ziet u dit duidelijk met borden aangegeven. Leden van een buurtpreventieteam herkent u aan een felgele jas of hesje met daarop de tekst ‘Buurtpreventie’. Buurtpreventieleden signaleren bijvoorbeeld onveilige verkeerssituaties, drugsoverlast, houden toezicht op woningen bij langdurige afwezigheid van bewoners of gaan in gesprek met (hang)jeugd.

Belangrijkste doel van buurtpreventie

 • Zo min mogelijk criminaliteit,
 • Minder schade door vandalisme,
 • Allerlei vormen van overlast beperken,
 • Verbeteren verkeersveiligheid,
 • Verbeteren saamhorigheid en het gevoel van veiligheid.

Buurtpreventieteams in Halderberge

In Halderberge zijn op dit moment de volgende buurtpreventieteams actief:

Wat wordt er van de teamleden verwacht?

Als lid van een buurtpreventieteam:

 • Krijgt u een introductietraining waarin u leert waar u op moet letten en wat u wel en niet mag als teamlid van de buurtpreventie,
 • Kunt u vóórdat het rooster wordt gemaakt, opgeven wanneer u tijd wilt vrijmaken voor buurtpreventie,
 • Bent u bereid om op de ingeroosterde dagen de ronde door de wijk te lopen. U loopt altijd in tweetallen.
 • Kijkt u kritisch naar uw omgeving, staat u buurtgenoten te woord, spreekt u hen zo nodig aan bij onveilige situaties, maar gedraagt u zich verder als ‘gewone’ bewoner.
 • Neemt u bij verdachte personen en/of situaties geen enkel risico en beperkt u zich tot het melden hiervan bij de bevoegde instanties en uw coördinator.
 • Kunt u deelnemen aan bepaalde projecten in het kader van veiligheid.
 • Kunt u voor vragen altijd terecht bij uw coördinator. 

Als coördinator van een buurtpreventieteam:

 • Wordt u gekozen door uw teamgenoten,
 • Bent u eerste aanspreekpunt voor het team, gemeente en wijkagent,
 • Zorgt u voor de afhandeling van meldingen en de terugkoppeling daarvan aan uw team,
 • Maakt u het rooster.

Elk buurtpreventieteam wordt ondersteund met materiaal, training en advies door de gemeente, politie en Woonkwartier.

WhatsApp-buurtpreventie; hoe werkt het?

Een WhatsApp-BuurtPreventie (WABP), is een WhatsApp-groep van bewoners met één of meerdere beheerders. Leden van zo’n groep, kunnen elkaar snel op de hoogte brengen van alarmerende situaties, zoals een inbraak of een verdacht persoon in de buurt. Op deze manier kunnen buren met elkaar op een laagdrempelige manier hun buurt veiliger krijgen en houden. Halderberge kent meerdere buurtpreventie-WhatsApp-groepen (meestal in gebieden buiten de kernen) die door bewoners zelf zijn opgericht en worden beheerd. Het is de bedoeling dat alleen alarmerende meldingen worden geplaatst, de beheerder houdt hier toezicht op. Bij een alarmerende situatie wordt altijd direct ook 112 gebeld. Deze buurtpreventie-WhatsApp-groepen zijn niet verbonden aan bijvoorbeeld Nextdoor of andere (commerciële) initiatieven.

Wilt u buurtpreventie starten of daaraan deelnemen?

Heeft uw buurt nog geen buurtpreventieteam of WhatsApp-buurtpreventie, verzamel dan buurtbewoners om u heen en doe vervolgens een beroep op de gemeente om buurtpreventie in uw eigen wijk vorm te geven. Maak uw interesse kenbaar bij de coördinator buurtpreventie van de gemeente Halderberge via telefoonnummer 14 0165 of via: buurtpreventie@halderberge.nl

Hoe kunt u meedoen?

Meedoen aan buurtpreventie kan iedereen, bijvoorbeeld door:

 • elkaar te wijzen op onveilige situaties.
 • op te letten en als u het niet vertrouwt, dit te melden. Het liefst met zoveel mogelijk gegevens.
 • u aan te melden voor Burgernet.
 • uw tips of suggesties over verbeterpunten in de wijk door te geven aan het buurtpreventieteam.
 • lid te worden van ons buurtpreventieteam en mee te doen met de looprondes in de wijk.

Ziet u zaken in uw omgeving waarvan u denkt dat de buurtpreventie er iets in kan betekenen of vraagt u zich af wat u er zelf mee kunt, spreek ons gerust aan tijdens onze rondes.

Uiteraard is meedoen de beste manier om te ervaren wat dit vrijwilligerswerk inhoudt. Meedoen aan buurtpreventie kost u hooguit een paar uur per maand en weinig moeite, maar het kan veel opleveren: een veiligere en prettigere buurt! Mocht u op proef een ronde mee willen lopen, dan bent u van harte welkom. Wij hopen dat u enkele uren per maand kunt vrijmaken en dat wij u binnenkort kunnen verwelkomen in ons team. U krijgt dan een introductiecursus van twee avonden (gratis) en uiteraard de verdere benodigdheden.

Ook als u belangstelling hebt om u aan te sluiten bij een van de bestaande buurtpreventieteams, kunt u contact opnemen met de coördinator van het betreffende buurtpreventieteam.