Buurtbemiddeling

Stel, u heeft ruzie met uw buurman. U wilt het conflict wel oplossen, maar u komt er samen niet uit. In dat geval kunt u buurtbemiddeling inschakelen. Buurtbemiddelaars zijn getrainde vrijwilligers die zich neutraal opstellen.

Wilt u hulp van een buurtbemiddelaar?

Neem dan contact op met de co√∂rdinator buurtbemiddeling Halderberge via buurtbemiddeling@halderberge.nl. Buurtbemiddeling is een initiatief van gemeente Halderberge, Woonkwartier en politie.

Een gezamenlijk gesprek, een gezamenlijke oplossing

Buurtbemiddelaars luisteren eerst goed naar de verhalen van beide partijen afzonderlijk en begeleiden daarna een gezamenlijk gesprek. Buurtbemiddeling helpt mensen zo weer in gesprek met elkaar te komen en samen oplossingen te bedenken. Uiteindelijk wordt gezamenlijk voor een bepaalde oplossing gekozen, waarna heldere afspraken worden gemaakt waar beide partijen zich aan moeten houden. Doordat de partijen zelf de oplossingen aandragen, is de kans veel groter dat het probleem daarna echt is opgelost.

Buurtbemiddelaar inroepen

Buurtbemiddeling is bedoeld voor alle inwoners van de gemeente Halderberge die in een conflictsituatie met een buurtgenoot zitten of dreigen te komen. Het is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. De bemiddelaar vraagt u om mee te denken over een mogelijke oplossing en hier ook aan mee te weken. U kunt hulp van de buurtbemiddelaar inroepen bij conflicten over:

 • Geluidsoverlast
 • Rommel/vuilnis van buren
 • Overhangende takken of struiken
 • Overlast door kinderen
 • Vernielingen
 • Pesterijen
 • Stankoverlast
 • Erfafscheidingen
 • Harde muziek
 • Overlast door huisdieren
 • Storende leefgewoonten
 • Parkeerproblemen
 • Vreemde geuren