Briefadres

Algemeen

Heeft u geen woonadres? Bijvoorbeeld omdat u (tijdelijk) in een instelling verblijft, dan kunt u een briefadres aanvragen.
Bij een aanvraag voor een briefadres onderzoekt de gemeente of u inderdaad geen woonadres heeft. U moet dan ook vermelden waarom u een briefadres aanvraagt en waar u wel verblijft.

Wilt u meer informatie? Stuur een email naar: gemeente@halderberge.nl

Wat u moet weten

U kunt een aanvraag voor een briefadres doen als u:

  • dak- of thuisloos bent.
  • een korte overbrugging tussen twee woonadressen heeft.
  • een ambulant beroep heeft.
  • 1 keer korter dan 8 maanden in het buitenland verblijft.
  • korter dan 2 jaar verblijft in het buitenland en beroepshalve vaart op een schip dat de thuishaven in Nederland heeft.
  • verblijft in een instelling (blijf-van-mijn-lijfhuis, zorginstelling, gevangenis).
  • verblijft op een adres waarvan het opnemen van dat woonadres naar het oordeel van de burgemeester om veiligheidsredenen niet wenselijk is (artikel 2.41 van de Wet BRP).

Het adres waar u een briefadres aanvraagt, moet in Halderberge zijn.

Het mag geen postbus zijn en u heeft toestemming nodig van de eigenaar/ hoofdbewoner van het adres.

Meenemen

  • Het volledig ingevuld en ondertekende aanvraagformulier briefadres
  • De toestemmingsverklaring
  • Vergeet niet om een kopie van de identiteitskaart of paspoort toe te voegen van alle personen die het formulier ondertekend hebben.

Kosten

Aan het aanvragen van een briefadres zijn geen kosten verbonden.