Bodemkwaliteitskaart

De bodemkwaliteitskaart is een kaart waarop de gemiddelde kwaliteit van de bodem is aangegeven. Omdat het een gemiddelde is, zegt het niets over de bodemkwaliteit per perceel. Daar is de bodemkwaliteitskaart ook niet voor bedoeld.

In de Nota bodembeheer staat aangegeven aan welke eisen het hergebruik van partijen grond moet voldoen.

De bodemkwaliteitskaart is een digitale, interactieve kaart, die u hier kunt bekijken.


Bodemkwaliteitskaart PFAS

Met bijna alle Brabantse gemeenten samen is een bodemkwaliteitskaart opgesteld voor PFAS (poly- en perfluoralkylverbindingen).

Daarbij is de Nota bodembeheer PFAS opgesteld, waarin gebiedsspecifieke toepassingswaarden zijn vastgesteld. In de Nota bodembeheer PFAS staan ook regels opgenomen voor grondverzet en toepassingen van PFAS-houdende grond.

Deze stukken liggen van 28 januari 2021 tot en met 10 maart 2021 ter inzage.

Documenten

pdf Nota bodembeheer PFAS (PDF, 532.31 KB) pdf Bodemkwaliteitskaart PFAS (PDF, 3.75 MB)