Bodemkwaliteitskaart

Op de bodemkwaliteitskaart kunt u van een wijk of gebied de gemiddelde bodemkwaliteit bekijken. Omdat het een gemiddelde is, zegt het niets over de bodemkwaliteit op een individueel perceel. De gemeente kan de kaart gebruiken als bewijs om milieu-hygiënische kwaliteit van een partij grond aan te tonen. Vroeger hadden alle gemeenten zelf een bodemkwaliteitskaart. Alle informatie is nu samengevoegd. De Regio Midden- en West-Brabant heeft nu één regionale kaart. Deze is vastgesteld door het college van Halderberge op 25 september 2018.

Interactief

U kunt de interactieve bodemkwaliteitskaart zelf bekijken via internet. U kunt bijvoorbeeld  een adres opgeven van een locatie waar grond vrijkomt. Vervolgens geeft het programma aan waar in de regio de betreffende partij grond toegepast mag worden en welke voorwaarden hiervoor gelden.
Het is ook mogelijk om met de resultaten van een uitgevoerd onderzoek te zoeken naar een geschikte locatie. Daarnaast zijn specifieke situaties, zoals de regels voor grond uit wegbermen, snel te vinden. Onder de knop 'Meer informatie' zijn alle rapporten van bodemkwaliteitskaarten en bodembeheernota's opgenomen.

Niet bedoeld voor

De bodemkwaliteitskaart kan niet als bewijsmiddel worden gebruikt als grond afkomstig is van een verdachte locatie (bijvoorbeeld een voormalig tankstation) of als de grond zintuiglijk afwijkingen vertoont (bijvoorbeeld asbestplaatjes). Ook is de kaart niet bedoeld voor slib of grond afkomstig uit oppervlaktewater. Verder kan de bodemkwaliteitskaart niet gebruikt worden als vervanging van een (verkennend) bodemonderzoek.


Handreiking PFAS

In Brabant hebben de gemeenten en de drie Omgevingsdiensten samengewerkt om na zorgvuldig onderzoek, nieuwe lokale achtergrondwaarden van de bodem te bepalen. Deze lokale achtergrondwaarden liggen deels iets hoger dan de landelijke achtergrondwaarden.

Dit is in de Handreiking toepassing PFAS houdende grond en baggerspecie Noord-Brabant verwerkt:

pdf Handreiking toepassing PFAS-houdende grond en baggerspecie Noord-Brabant (PDF, 899.04 KB)

Meer informatie vindt u op https://www.omwb.nl/nieuws/stand-van-zaken-pfas