Bodemkwaliteitskaart

De bodemkwaliteitskaart is een kaart waarop de gemiddelde kwaliteit van de bodem is aangegeven. Omdat het een gemiddelde is, zegt het niets over de bodemkwaliteit per perceel. Daar is de bodemkwaliteitskaart ook niet voor bedoeld.

Nota bodembeheer

In de Nota bodembeheer 2022-2032 staat aangegeven aan welke eisen het hergebruik van partijen grond moet voldoen.

Door middel van deze Nota bodembeheer worden concrete richtlijnen gegeven voor een duurzaam beheer van de bodem. De Nota bodembeheer wordt vastgesteld voor een periode van 10 jaar.

De Nota Bodembeheer en bijbehorende bodemfunctieklassenkaart kan ook worden opgevraagd bij gemeente@halderberge.nl.

Leeswijzer

Het document geeft een generiek beleid weer, aangevuld met beleidsregels voor specifieke gemeenten. In de volgende hoofdstukken vindt u specifiek beleid voor de gemeente Halderberge:

  • Hoofdstuk 2: Lokaal alternatief percentage bijmengingen, paragraaf 2.2
  • Hoofdstuk 5: Specifieke Toepassingseisen, scenario 2 is in Halderberge van toepassing.
  • Voor de overige hoofdstukken geldt dat gemeente Halderberge de algemene beleidsregels volgt.

Bodemkwaliteitskaart

De bodemkwaliteitskaart is een kaart waarop de gemiddelde kwaliteit van de bodem is aangegeven. Omdat het een gemiddelde is, zegt het niets over de bodemkwaliteit per perceel. Daar is de bodemkwaliteitskaart ook niet voor bedoeld.

De bodemkwaliteitskaart is een digitale, interactieve kaart, die u hier kunt bekijken.

Bodemkwaliteitskaart PFAS

Met bijna alle Brabantse gemeenten samen is een bodemkwaliteitskaart PFAS (poly- en perfluoralkylverbindingen) opgesteld.

Daarbij is de Nota bodembeheer PFAS opgesteld, waarin gebiedsspecifieke toepassingswaarden zijn vastgesteld. In de Nota bodembeheer PFAS staan ook regels opgenomen voor grondverzet en toepassingen van PFAS-houdende grond.