Begeleiding

Algemeen

Heeft u moeite met allerlei zaken in het dagelijks leven? Bijvoorbeeld bij het maken van een dag- of weekplanning? Misschien is begeleiding dan voor u wel een oplossing.

Wat u moet weten

Samen met u kijken we eerst wat u zelf nog kunt. Soms is dat meer dan u denkt. Vaak kunnen uw familie, vrienden en buren u helpen. Heeft u meer hulp nodig? Dan komt u misschien in aanmerking voor begeleiding.

Er zijn veel verschillende vormen van begeleiding. Begeleiding kan individueel of in een groep (dagbesteding) worden gegeven.

Voorbeelden van begeleiding zijn:

 • Hulp thuis bij praktische zaken: een dag- of weekplanning maken, het omgaan met apparaten, het organiseren van uw huishouden
 • Hulp om de dag in te delen en dingen te ondernemen
 • Dagbesteding
 • Informatie en geheugentraining voor mensen met geheugenproblemen
 • Hulp om contact te zoeken met mensen in de omgeving

Wat kost het?

Eigen bijdrage

Voor de meeste voorzieningen die vanuit de Wmo verstrekt worden, betaalt u een eigen bijdrage. Deze bijdrage is vast en niet afhankelijk van uw inkomen. U betaalt de eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor. Meer informatie over de eigen bijdrage vindt u op de website van het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Uw hulpvraag melden

Wilt u voor begeleiding in aanmerking komen? Vul dan het meldingsformulier in.

Hoe gaat het verder?

 • Heeft u het formulier ingevuld en verstuurd?
 • Een medewerker van de gemeente belt u binnen twee werkdagen om uw vraag te bespreken.
 • Als het nodig is, maakt de medewerker met u een afspraak voor een gesprek. Dit gesprek gaat over uw situatie en waar u tegenaan loopt. Dit wordt een keukentafelgesprek genoemd. 
 • Van dit keukentafelgesprek wordt een kort gespreksverslag gemaakt en naar u opgestuurd. 
 • Eerst kijken we samen wat u zelf kunt doen. Of met hulp van uw familie of buren. Tijdens het gesprek kan ook naar voren komen dat uw vraag daarmee opgelost kan worden en niet leidt tot een aanvraag voor zorg vanuit de gemeente. 
 • Lukt dat niet? Dan kijken we samen naar een andere oplossing. We maken daar met u afspraken over. Deze afspraken staan in het gespreksverslag. 
 • Als blijkt dat er een aanvraag nodig is, kan het gespreksverslag gelden als aanvraag. Wij melden u dan aan bij de afgesproken zorgaanbieder. De zorgaanbieder gaat ook met u in gesprek om samen met u te bepalen welke zorginzet nodig is. Deze afspraken worden vastgelegd in een zorgarrangement, leveringsplan of bruikleenovereenkomst. Als u akkoord gaat met dit plan, dan ondertekent u dit.
 • U krijgt van de gemeente een brief met de beslissing van de gemeente. Op dat moment kan de zorg gestart worden.
 • Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met uw wijkteam van de gemeente. Zij zijn elke werkdag tussen 9.00 uur en 12.00 uur bereikbaar via 14 0165.