Begeleiding

Hebt u een beperking en hulp nodig in het dagelijks leven? Bijvoorbeeld bij het maken van een dag- of weekplanning? Dan komt u misschien in aanmerking voor begeleiding.

Wat u moet weten

Samen met u kijken we eerst wat u zelf nog kunt. Soms is dat meer dan u denkt. Vaak kunnen uw familie, vrienden en buren u helpen. Hebt u meer hulp nodig? Dan komt u misschien in aanmerking voor begeleiding.


Er zijn veel verschillende vormen van begeleiding. Begeleiding kan individueel of in een groep (dagbesteding) worden gegeven.

Voorbeelden van begeleiding zijn:

 • Hulp thuis bij praktische zaken: een dag- of weekplanning maken, het omgaan met apparaten, het organiseren van uw huishouden
 • Hulp bij contacten met lotgenoten en mensen in de omgeving
 • Dagbesteding voor ouderen
 • Informatie en geheugentraining voor mensen met geheugenproblemen
 • Dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

De gemeenten Etten-Leur, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Zundert en Halderberge hebben met diverse aanbieders een contract gesloten voor het leveren van de Maatwerkvoorziening Begeleiding. U vindt de aanbieders hier: Gecontracteerde aanbieders D6 gemeenten

 

 

Uw hulpvraag melden

Wilt u voor hulpmiddelen of aanpassingen in aanmerking komen? Vul dan het meldingsformulier in.

 Meldingsformulier wijkteam


Hoe gaat het verder?

 • Hebt u het formulier ingevuld en verstuurd?
 • Een medewerker van de gemeente belt u binnen twee werkdagen om uw vraag te bespreken.
 • Als het nodig is, maakt de medewerker met u een afspraak voor een gesprek. Dit kan in het gemeentehuis zijn of bij u thuis. Het gesprek gaat over uw situatie en waar u tegenaan loopt. Dit wordt een keukentafelgesprek genoemd. In de folder vindt u meer informatie. 
pdf Folder keukentafelgesprek (PDF, 798.78 KB)
 • Van dit keukentafelgesprek wordt een kort verslag gemaakt wat u ondertekent. Hiermee geeft u akkoord op deze weergave van het gesprek tussen u en de medewerker van de gemeente.
 • Wat is er nodig om u verder te helpen? Eerst kijken we samen wat u zelf kunt doen. Of met hulp van uw familie of buren. Tijdens het gesprek kan ook naar voren komen dat uw vraag daarmee opgelost kan worden en niet leidt tot een aanvraag voor zorg vanuit de gemeente. Dan is uw melding met het verslag en uw handtekening afgerond.
 • Lukt dat niet? Dan kijken we samen naar een andere oplossing. We maken daar met u afspraken over. Deze afspraken staan in een ondersteuningsplan. Dit plan geldt als aanvraag voor de benodigde zorg en opdrachtverstrekking naar de zorgaanbieder. 
 • De zorgaanbieder gaat ook met u in gesprek om samen met u te bepalen welke zorginzet benodigd is. Er volgt dan nog een ‘keukentafelgesprek’ tussen u en de zorgaanbieder. Van dit overleg wordt ook een plan opgesteld. Dit kan verschillende benamingen hebben, een zorgarrangement of een leveringsplan. Ook dit plan moet door u ondertekend worden als u akkoord bent.
 • U krijgt van de gemeente een brief met de beslissing van de gemeente, waardoor de zorg gestart kan worden.
 • Bent u het niet eens met de beslissing? Tegen de brief van de gemeente (beschikking met uw zorgplan) kunt u in bezwaar gaan. 
 • Hebt u een vraag over de werkwijze van de wijkteams van de gemeente? Dan kunt u elke werkdag tussen 9.00 uur en 10.00 uur tijdens het telefonisch spreekuur contact opnemen via 14 0165.
Wat vindt u van de informatie op deze pagina?