Archeologie

Amateurarcheologen

Amateurarcheologen mogen niet zelfstandig opgraven. Ze kunnen wel als vrijwilliger meehelpen aan een opgraving. Hiervoor vraagt u vooraf toestemming.

Een vondst bij toeval

Archeologische vondsten en de locatie waar deze zijn gedaan, moeten worden aangemeld. De vinder kan hiervoor bij de provincie terecht bij het meldpunt bodemvondsten: tel. 06-18303222 of via het mailadres: archeologie@brabant.nl

Richtlijnen voor het uitvoeren van archeologisch onderzoek in Halderberge

Voor uitleg over het archeologisch proces en het uitvoeren van archeologisch onderzoek in Halderberge zijn regionale richtlijnen opgesteld.

Archeologische verwachtingskaart

Het bodemarchief is beschermd. Om inzicht te krijgen welke archeologische vondsten er in Halderberge verwacht kunnen worden, heeft de gemeente in 2005 een archeologische verwachtingskaart op laten stellen.

De gemeente is verplicht om archeologische randvoorwaarden mee te nemen in planologische afwegingen. De kaart is hierbij een hulpmiddel.

Aan de kaart is een beleidsnota gekoppeld. In 2011 heeft de gemeenteraad de beleidsnota “Ons ongeschreven verleden” vastgesteld. Het archeologiebeleid heeft tot doel het archeologisch erfgoed te beschermen.

Rapportage archeologie verwachtings- en beleidsadvieskaart