Afvalstoffenheffing

Als inwoner van de gemeente Halderberge betaalt u mee aan de inzameling en verwerking van huisvuil. Ook als u weinig of geen afval aanbiedt. Afvalstoffenheffing en bezwaren worden afgehandeld door de Belastingsamenwerking West-Brabant. Op de website van de Belastingsamenwerking West-Brabant vindt u ook de tarieven.

Direct regelen via de Belastingsamenwerking West-Brabant