Afvalstoffenheffing

Als inwoner van de gemeente Halderberge betaalt u mee aan de inzameling en verwerking van huisvuil. Ook als u weinig of geen afval aanbiedt.

Afvalstoffenheffing en bezwaren worden afgehandeld door de Belastingsamenwerking West-Brabant. Bekijk de tarieven.