Aardgasvrij

Nieuwbouw

Vanaf juni 2018 mogen in nieuwbouwwoningen geen gasaansluitingen meer aangelegd worden door de netbeheerders. Wilt u advies over alternatieven voor aardgas in uw woning? Kijk op regionaalenergieloket.nl, energiekhalderberge.nl of iedereendoetwat.nl.


Plan aardgasvrije wijken

In 2050 mag geen aardgas meer gebruikt worden voor de gebouwde omgeving. Daarom moeten alle gemeenten uiterlijk in 2021 een Plan aardgasvrije wijken maken (ook wel Transitievisie warmte genoemd). In dit plan is uitgewerkt hoe kernen en wijken in de gemeente zonder aardgas verwarmd kunnen worden. Daarna moet de gemeente samen met de wijkbewoners minimaal 8 jaar van tevoren een Wijk Uitvoeringsplan maken, waarna een wijk echt van het aardgas af gaat. In deze termijn kunnen gebouw- en woningeigenaren zich voorbereiden, door bijvoorbeeld over te stappen naar een inductie kooktoestel in de keuken of door extra te isoleren.

De gemeente Halderberge is bezig met de voorbereidingen om te komen tot het Plan Aardgasvrije Wijken.