Stem op uw favoriet: Cultuurprijs 2020

Wethouder Hans Wierikx maakte op woensdagavond 1 juli, op voordracht van de jury voor de Cultuurprijzen, de genomineerden voor de Halderbergse Cultuurprijzen bekend.
De genomineerden zijn dit jaar: Mark Buijs (inspirator cultureel erfgoed), Aad Rijpsma (schilder/kunstenaar) en Joep de Wildt (tonprater). Stemmen op uw favoriet kan tot 1 oktober.

  1. Stap 1 van 2. Actieve stap: Begin
  2. Stap 2 van 2: Voltooid
Ik stem op:

Aanvragen van inzage, correctie of verwijdering van gegevens in BRP

Aanvraag om inzage

  • Als u alleen wilt weten welke gegevens van u zijn opgenomen in de Basisregistratie Personen, dan kunt u dit inzien met uw DigiD
  • Voor het indienen van een verzoek om inzage in de overige persoonsgegevens die wij van u gebruiken, maakt u gebruik van ons formulier. Dit vindt u hieronder.
  • Verzoek per post: U kunt uw verzoek om inzage eventueel ook via de post indienen. Dan stelt een medewerker van burgerzaken uw identiteit vast. Dit wordt aangetekend op het formulier. U maakt hiervoor een afspraak. Neem naar uw afspraak ook uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs mee. Dit is noodzakelijk voor de gemeente om zeker te weten dat het antwoord aan de juiste persoon verstrekt wordt. Een inzageverzoek kunt u alleen maar voor uzelf doen. Een inzageverzoek wordt pas na de legitimatie in behandeling genomen. Let op: een kopie van een identiteitsbewijs wordt niet geaccepteerd. Als u jonger bent dan 16 jaar of als u onder curatele gesteld bent, kan alleen uw wettelijk vertegenwoordiger namens u een inzageverzoek doen.

Formulier inzageverzoek persoonsgegevens

Wat mag ik van de gemeente verwachten bij een inzageverzoek?

Binnen 1 maand ontvangt u bericht over de door u opgevraagde gegevens. Zo kunt u controleren of de gegevens kloppen en of ze op een juiste manier zijn gebruikt.
Als u het niet eens bent met de inhoud van het overzicht of u meent dat de gemeente ten onrechte heeft geweigerd u inzage te geven, dan kunt u bezwaar maken.


Wijziging of verwijdering van uw gegevens

  • Voor het doorgeven van correcties in de Basisregistratie Personen neemt u contact op met Burgerzaken.
  • Als u een verzoek om correctie of verwijdering wilt doen, neemt u contact op met de gemeente. In uw verzoek geeft u aan welke correcties of aanvullingen u wenst of welke gegevens volgens u moeten worden afgeschermd of verwijderd. Om er zeker van te zijn dat de aanvraag wordt gedaan door de juiste persoon vragen wij om legitimatie. Dit kan door met uw identiteitskaart, paspoort of rijbewijs op afspraak langs te komen op het gemeentehuis. Als u jonger bent dan 16 jaar of als u onder curatele bent gesteld, kan alleen uw wettelijk vertegenwoordiger namens u een verzoek om correctie of verwijdering doen.

Wat mag ik van de gemeente verwachten bij een verzoek tot wijziging of verwijdering?

De gemeente reageert binnen 1 maand op een correctie- of verwijderingsverzoek. Als besloten wordt uw gegevens te corrigeren of te verwijderen, dan doet de gemeente dit zo spoedig mogelijk. In het geval dat de gemeente onjuiste gegevens aan andere organisaties heeft doorgegeven, worden deze organisaties zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht van de correctie of verwijdering.

Als de gemeente besluit om niet tegemoet te komen aan uw verzoek om correctie of verwijdering, ontvangt u een bericht met een onderbouwing van het besluit.

Als u het niet eens bent met het besluit, dan kunt u bezwaar maken.