Aanvragen rioolaansluiting

Algemeen

Gaat u een nieuw huis of bedrijfsgebouw bouwen? Vraag op tijd een rioolaansluiting aan bij de gemeente. De rioolaansluiting van uw erfgrens tot aan het gemeentelijk hoofdriool wordt op uw kosten door de gemeente aangelegd.

Aansluiting aanvragen

Een rioolaansluiting kunt u digitaal aanvragen: 

Aanvraagformulier aansluiting gemeentelijk riool - DigiD 

Aanvraagformulier aansluiting gemeentelijk riool - eHerkenning 

  • De gemeente beoordeelt uw aanvraag en bepaalt in overleg met u waar de aansluiting gemaakt kan worden. 
  • Als de aansluiting kan worden gemaakt, ontvangt u een formulier met een akkoordbevestiging. Die ondertekent u.
  • Daarna laat de gemeente de aansluiting uitvoeren.
  • Na de uitvoering wordt er een verrekening gemaakt aan de hand van de werkelijke kosten.

Lees voor het invullen van het aanvraagformulier de 'Algemene bepalingen rioolaansluiting' van de gemeente Halderberge.

Kosten

U betaalt de werkelijk gemaakte kosten van uw aansluiting(en). Hierin worden ook de kosten m.b.t. voorbereiding, toezicht en administratieve kosten meegenomen.

Eenmaal aangesloten aan de gemeentelijke riolering ontvangt u jaarlijks de aanslag rioolheffing.

Gemeentelijk Rioleringsplan

In het Gemeentelijk Rioleringsplan beschrijven we hoe ons watersysteem functioneert en met welke uitdagingen en ontwikkelingen we in de nabije toekomst te maken krijgen. Dit is het vertrekpunt voor onze visie op lange termijn en onze strategie op korte termijn.

Gemeentelijk Water Programma 2024-2027