Aanvraag starterslening

Wilt u voor het eerst een woning kopen, maar zijn de woonlasten te hoog voor uw inkomen? Dan kunt u via ons een starterslening aanvragen. De starterslening overbrugt het verschil tussen de prijs van uw eerste huis en het bedrag dat u bij de bank kunt lenen.

Voor wie

Om voor de starterslening in aanmerking te komen moet u op het moment van de aanvraag een huurwoning of wooneenheid bewonen of inwonend zijn en niet eerder een woning in eigendom hebben gehad. De overige voorwaarden zijn:

  • het maximale leenbedrag van de starterslening is € 20.000,- met een maximale koopsom van de woning van € 200.000.
  • u moet de woning waarvoor een starterslening wordt verstrekt zelf gaan bewonen.
  • de starterslening en de eerste hypotheek moet worden verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Aanvragen

Als u bezig bent met de financiering van een aangekochte woning en u wilt in aanmerking komen voor een starterslening dan toetst de gemeente uw aanvraaggegevens. Om voor een starterslening in aanmerking te komen, vult u onderstaand formulier in.

aanvraagformulier starterslening

Als uit deze aanvraag blijkt dat u voldoet aan de voorwaarden, dan ontvangt u de definitieve aanvraagformulieren. Deze stuurt u naar SVn waarna zij een financiële berekening maken of u in aanmerking komt voor de starterslening en hoeveel u kunt lenen. Op basis hiervan krijgt u van de gemeente een toe- of afwijzingsbrief toegezonden met daarin onder andere de hoogte van de starterslening. Hierna zult u van SVn een hypotheekofferte voor de starterslening ontvangen.