Aanvraag starterslening

Wilt u voor het eerst een woning kopen, maar zijn de woonlasten te hoog voor uw inkomen? Dan kunt u via ons een starterslening aanvragen. De starterslening overbrugt het verschil tussen de prijs van uw eerste huis en het bedrag dat u bij de bank kunt lenen.

Voor wie

Om voor de starterslening in aanmerking te komen moet u op het moment van de aanvraag een huurwoning of wooneenheid bewonen of inwonend zijn en niet eerder een woning in eigendom hebben gehad. De overige voorwaarden zijn:

  • het maximale leenbedrag van de starterslening is € 20.000,- met een maximale koopsom van de woning van € 200.000.
  • u moet de woning waarvoor een starterslening wordt verstrekt zelf gaan bewonen.
  • de starterslening en de eerste hypotheek moet worden verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Aanvragen

Als u bezig bent met de financiering van een aangekochte woning en u wilt in aanmerking komen voor een starterslening dan toetst de gemeente uw aanvraaggegevens. Om voor een starterslening in aanmerking te komen, vult u onderstaand formulier in.

aanvraagformulier starterslening

Als uit deze aanvraag blijkt dat u voldoet aan de voorwaarden, dan ontvangt een toewijzingsbrief. Met deze toewijzingsbrief kunt u digitaal de lening aanvragen.
Voor het aanvragen van uw lening gaat u naar www.svn.nl.

SVn controleert of u voldoet aan de voorwaarden voor een lening, onder andere door te kijken naar uw financiële situatie. Ook stelt SVn de definitieve hoogte van de lening vast. Dit bedrag is inclusief afsluitkosten SVn en borgtochtprovisie NHG. SVn stuurt u een offerte.

Uw Reactie
Uw Reactie