Uittreksel basisregistratie personen

Algemeen

Soms heeft u een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) nodig. Dit is een verklaring van de gemeente dat u in Halderberge woont. Op het standaard uittreksel staat uw naam, adres, geboorteplaats en –datum. Een uittreksel basisregistratie personen wordt vaak verward met een afschrift burgerlijke stand. Hierin staan gegevens uit een akte van geboorte, overlijden, huwelijk of echtscheiding.

Wat moet u weten

 • U vraagt dit uittreksel aan in de gemeente waar u staat ingeschreven.
 • Er zijn meerdere soorten uittreksels. Hierop staan verschillende gegevens. Daarom is het belangrijk dat u goed aangeeft waarvoor u het uittreksel nodig heeft. Dan kan de gemeente een uittreksel maken waar de juiste gegevens op staan.
 • U heeft een uittreksel basisregistratie personen nodig, bijvoorbeeld als u zich wilt inschrijven voor een woning of als u uw auto wilt overschrijven en u geen Nederlands rijbewijs heeft.

Verschil Bewijs van in leven zijn en Attestatie de vita

Een bewijs van in leven zijn is een schriftelijke verklaring dat u in leven bent. Ook deze verklaring is een uittreksel uit de Basisregistratie Personen. Pensioenfondsen of andere uitkerende instanties kunnen daar om vragen. Het is bestemd voor gebruik in Nederland. De Attestatie de vita (uittreksel burgerlijke stand) is een internationaal document dat gebruikt wordt in het buitenland. Het wordt dan ook opgemaakt in twee talen: Nederlands en Frans. Welke variant u nodig heeft, kunt u eventueel navragen bij de instantie die het document van u wil hebben.

Voor wie?

U kunt een uittreksel basisregistratie personen aanvragen voor:

 • Uzelf
 • Uw echtgenoot of geregistreerd partner
 • Uw kind dat bij u ingeschreven staat of waarover u gezag heeft
 • Iemand die u gemachtigd heeft

Meenemen

Maak een afspraak om uw uittreksel in het gemeentehuis aan te vragen.

 • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart)
 • Machtigt u iemand?
  • Dan neemt deze een schriftelijke machtiging (het formulier vindt u hieronder) mee
  •  een kopie van uw identiteitskaart of paspoort
  • zijn of haar eigen identiteitskaart of paspoort.
 • Eventueel: brief van uw pensioenfonds
 • Pinpas of contant geld

Kosten

DocumentPrijs
Uittreksel BRP€ 15,45
Bewijs van in leven zijn€ 15,45
Bewijs van in leven voor uw pensioenfonds
(in sommige gevallen)
gratis