Afschrift burgerlijke stand

De gemeente legt belangrijke gebeurtenissen in uw leven vast in een officieel document, een akte. Elke akte blijft in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. U kunt van de volgende akten een kopie (ook wel: afschrift) bestellen: geboorteakte, huwelijksakte, akte van geregistreerd partnerschap, overlijdensakte, echtscheidingsakte en attestatie de vita.

Wat u moet weten

U kunt een afschrift burgerlijke stand bestellen voor uzelf of voor iemand anders.

  • Geboorteakte voor uzelf en uw kind
  • Huwelijksakte voor uzelf en uw partner
  • Partnerschapsakte voor uzelf en uw partner
  • Echtscheidingsakte voor uzelf en uw partner
  • Akte beëindiging partnerschap voor uzelf en uw partner
  • Overlijdensakte voor uw partner, kind en ouders

Let op: attestatie de vita kunt u alleen persoonlijk aan de balie aanvragen met een geldig legitimatiebewijs.

Machtiging

Ook anderen kunnen een afschrift burgerlijke stand voor iemand aanvragen. Bijvoorbeeld erfgenamen of de wettelijke vertegenwoordiger. Hiervoor is nodig:

  • Een machtiging van degene voor wie zij een afschrift aanvragen. Vul hiervoor het volgende formulier in pdf Machtigingsformulier burgerzaken (PDF, 20.56 KB)
  • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs (bijvoorbeeld een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) van deze persoon

Meenemen

  • Een legitimatiebewijs (bijvoorbeeld een paspoort of rijbewijs)
  • Betalen kan contant of per pin

Kosten

Een afschrift kost in € 13,80.

Uw Reactie
Uw Reactie