Afschrift burgerlijke stand

Algemeen

De gemeente legt belangrijke gebeurtenissen in uw leven vast in een officieel document, een akte. Elke akte blijft in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. U kunt van de volgende akten een kopie (ook wel: afschrift) bestellen: geboorteakte, huwelijksakte, akte van geregistreerd partnerschap, overlijdensakte, echtscheidingsakte en attestatie de vita. Vraag dit product digitaal aan door op de rode knop te klikken.

Wat u moet weten

U kunt een afschrift burgerlijke stand bestellen voor uzelf of voor iemand anders.

  • Geboorteakte voor uzelf en uw kind
  • Huwelijksakte voor uzelf en uw partner
  • Partnerschapsakte voor uzelf en uw partner
  • Echtscheidingsakte voor uzelf en uw partner
  • Akte beëindiging partnerschap voor uzelf en uw partner
  • Overlijdensakte voor uw partner, kind en ouders

Let op: attestatie de vita kunt u alleen persoonlijk aan de balie aanvragen met een geldig identiteitskaart of paspoort.

Machtiging

Ook anderen kunnen een afschrift burgerlijke stand voor iemand aanvragen. Bijvoorbeeld erfgenamen of de wettelijke vertegenwoordiger. Hiervoor is nodig:

  • Een kopie van een geldig identiteitskaart, paspoort of rijbewijs van deze persoon
  • Een machtigingsformulier

Machtigingsformulier afschrift burgerlijke stand

Meenemen

Maak een afspraak om uw afschrift burgerlijk stand aan te vragen in het gemeentehuis.

Neem een geldig identiteitsbewijs mee (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs)

Kosten

Een afschrift kost € 16,60.