In- of uitritten

Wat moet u weten

U kunt de omgevingsvergunning aanvragen voor de activiteit uitweg via het omgevingsloket

Een uitwegvergunning kan worden geweigerd in de volgende gevallen:

  • De uitweg gaat ten koste van openbaar groen en/of water
  • De uitweg gaat zonder noodzaak ten koste van een openbare parkeerplaats
  • Een vergunningsaanvraag voor een tweede uitweg van een huisperceel wordt in principe geweigerd
  • De uitweg veroorzaakt gevaar voor het verkeer op de weg
  • Parkeren in de voortuin wordt in beginsel niet toegestaan.
  • Maximale breedte is 3.90m. In uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken.

Meer informatie vindt u op de website overheid.nl

Uw Reactie
Uw Reactie