In- of uitritten

Algemeen

Voor de aanleg / verandering van een uitweg vraagt u een omgevingsvergunning aan.

Aanvragen vergunning

U kunt de omgevingsvergunning aanvragen voor de activiteit uitweg via het omgevingsloket

Voorwaarden

Uw aanvraag wordt getoetst op een aantal voorwaarden. Een uitwegvergunning kan worden geweigerd in de volgende gevallen:

  • De uitweg gaat ten koste van openbaar groen en/of water
  • De uitweg gaat zonder noodzaak ten koste van een openbare parkeerplaats
  • Een vergunningsaanvraag voor een tweede uitweg van een huisperceel wordt in principe geweigerd
  • De uitweg veroorzaakt gevaar voor het verkeer op de weg
  • Parkeren in de voortuin wordt in beginsel niet toegestaan.
  • Maximale breedte is 3.90m. In uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken.

Meer informatie vindt u in de Algemene Plaatselijke Verordening.