In- of uitritten

Wat moet u weten

U kunt de omgevingsvergunning aanvragen voor de activiteit uitweg via het omgevingsloket

Een uitwegvergunning kan worden geweigerd in de volgende gevallen:

  • Deze ten koste gaat van openbaar groen cq water

  • Zonder noodzaak ten koste gaat van een openbare parkeerplaats

  • Een vergunningsaanvraag voor een  tweede uitweg van een huisperceel wordt in principe geweigerd

  • Ter voorkoming van gevaar voor het verkeer op de weg

  • Parkeren in de voortuin wordt in beginsel niet toegestaan.

  • Maximale breedte is 3.90m. In uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken.

Meer informatie vindt u op de website overheid.nl

Uw Reactie
Uw Reactie