Stem op uw favoriet: Cultuurprijs 2020

Wethouder Hans Wierikx maakte op woensdagavond 1 juli, op voordracht van de jury voor de Cultuurprijzen, de genomineerden voor de Halderbergse Cultuurprijzen bekend.
De genomineerden zijn dit jaar: Mark Buijs (inspirator cultureel erfgoed), Aad Rijpsma (schilder/kunstenaar) en Joep de Wildt (tonprater). Stemmen op uw favoriet kan tot 1 oktober.

  1. Stap 1 van 2. Actieve stap: Begin
  2. Stap 2 van 2: Voltooid
Ik stem op:

In- of uitritten

Wat moet u weten

U kunt de omgevingsvergunning aanvragen voor de activiteit uitweg via het omgevingsloket

Een uitwegvergunning kan worden geweigerd in de volgende gevallen:

  • Deze ten koste gaat van openbaar groen cq water

  • Zonder noodzaak ten koste gaat van een openbare parkeerplaats

  • Een vergunningsaanvraag voor een  tweede uitweg van een huisperceel wordt in principe geweigerd

  • Ter voorkoming van gevaar voor het verkeer op de weg

  • Parkeren in de voortuin wordt in beginsel niet toegestaan.

  • Maximale breedte is 3.90m. In uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken.

Meer informatie vindt u op de website overheid.nl

Uw Reactie
Uw Reactie