Subsidie muziekonderwijs en/of beeldende kunst en vormgeving

De gemeente Halderberge stimuleert kennismaking van kinderen met muziek en cultuur.

Wat is het

De gemeente Halderberge heeft, naast de jaarlijkse bijdrage voor cultureel educatieve activiteiten voor de basisscholen in de gemeente Halderberge, een subsidieregeling ingesteld om de kennismaking van kinderen met muziek en cultuur te stimuleren.

Ouders of verzorgers met kinderen tussen de 6 en 18 jaar kunnen per kind aanvullende subsidie aanvragen voor individuele beeldende kunst- en muzieklessen in vrije tijd. Deze subsidie kan worden aangevraagd voor instrumentaal of vocaal muziekonderwijs en daarnaast voor beeldende kunst tot een maximum van € 200,- per jaar.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze jaarlijkse subsidie moet voldaan worden aan de voorwaarden zoals omschreven in de pdf Uitvoeringsregeling beeldende kunst en muziekeducatie Halderberge (PDF, 2.23 MB) 

Hierin is onder andere opgenomen dat ouders/verzorgers minimaal de helft van de kosten zelf betalen. En dat de lessen worden gevolgd bij een docent waarvan het conservatioriumdiploma of de eerstegraads bevoegdheid, het KvK-nummer en een Verklaring Omtrent Gedrag bij ons bekend is.

In de volgende lijsten is te vinden welke docenten bij ons bekend zijn.
Docentenlijst muziekonderwijs
Docentenlijst beeldende kunst en vormgeving

Is uw docent nog niet bij ons bekend? Voeg dan een kopie van het diploma van de docent, het KvK-nummer en een actuele Verklaring Omtrent Gedrag bij de aanvraag toe. Is de docent bij ons bekend, dan hoeft u deze documenten niet met de aanvraag mee te sturen.

Aanvragen / betaling subsidie

Aanvragen 2020-2021

Met ingang van het nieuwe schooljaar (2020-2021) gaat de nieuwe subsidieregeling in. Dit betekent voorr u dat er pas subsidie kan worden aangevraagd na afloop van het cursusjaar. Bij de aanvraag moet direct de factuur worden overlegd. Na beoordeling van de aanvraag wordt het vastgestelde subsidiebedrag uitbetaald.

Aanvraag subsidie muziekonderwijs

Aanvraag subsidie onderwijs beeldende kunst en vormgeving


Betaling subsidie 2019-2020

Uiterlijk 8 weken na afloop van de lessen moet u een kopie van de door u betaalde factuur van de docent indienen. Het subsidiebedrag wordt opnieuw berekend aan de hand van de door u ingediende factuur. Daarna volgt uitbetaling van de subsidie. U krijgt een melding in uw Persoonlijke Internet Pagina. 

Verantwoordingsformulieren

Verantwoording subsidie muziekonderwijs 2019-2020

Verantwoording subsidie beeldende kunst en vormgeving 2019-2020

Uw Reactie
Uw Reactie