Subsidie muziekonderwijs en/of beeldende kunst en vormgeving

De gemeente Halderberge stimuleert kennismaking van kinderen met muziek en cultuur.

Wat is het

De gemeente Halderberge heeft, naast de jaarlijkse bijdrage voor cultureel educatieve activiteiten voor de basisscholen in de gemeente Halderberge, een subsidieregeling ingesteld om de kennismaking van kinderen met muziek en cultuur te stimuleren.

Ouders of verzorgers met kinderen tussen de 6 en 18 jaar kunnen per kind aanvullende subsidie aanvragen voor individuele muzieklessen in vrije tijd. Deze subsidie kan worden aangevraagd voor instrumentaal of vocaal muziekonderwijs en daarnaast voor dans, musical of beeldende kunst tot een maximum van € 200,- per jaar.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze jaarlijkse subsidie dient voldaan te worden aan de voorwaarden zoals omschreven in de pdf Uitvoeringsregeling beeldende kunst en muziekeducatie Halderberge (PDF, 1.6 MB) 

Hierin is onder andere opgenomen dat ouders/verzorgers minimaal de helft van de kosten zelf betalen en dat de lessen worden gevolgd bij een docent waarvan het conservatioriumdiploma, het KvK-nummer en een Verklaring Omtrent Gedrag bij ons bekend is.

In de volgende lijsten is te vinden welke docenten bij ons bekend zijn. pdf docentenlijst muziekonderwijs (PDF, 35.66 KB)
pdf docentenlijst beeldende vorming (PDF, 19.34 KB)

Is uw docent nog niet bij ons bekend, dan dient u een kopie van het diploma van de docent, het KvK-nummer en een actuele Verklaring Omtrent Gedrag bij de aanvraag te voegen. Is de docent bij ons bekend, dan hoeft u geen bijlagen met de aanvraag mee te sturen.

Aanvragen / betaling subsidie

Aanvragen

De aanvraag dient uiterlijk 4 weken na aanvang van de lessen ingediend te zijn. Nadat wij uw volledige aanvraag hebben ontvangen, wordt binnen 8 weken een besluit genomen over uw aanvraag. U ontvangt een brief waarin het voorlopige subsidiebedrag staat.

Aanvraagformulier subsidie muziekonderwijs

Aanvraagformulier subsidie beeldende kunst en vormgeving


Betaling subsidie

Uiterlijk 8 weken na afloop van de lessen dient u een kopie van de door u betaalde factuur van de docent in te dienen. Het subsidiebedrag wordt opnieuw berekend aan de hand van de door u ingediende factuur. Daarna volgt uitbetaling van de subsidie.

Aantonen subsidiegebruik muziekonderwijs

Aantonen subsidiegebruik onderwijs beeldende kunst en vormgeving