Structuurvisie Halderberge 2025

Een structuurvisie is een integrale beleidsvisie. Hierin staan de kaders waarbinnen ontwikkelingen en projecten kunnen plaatsvinden. Het geeft een beeld van de ruimtelijke ambities van en in de gemeente.

In de structuurvisie zijn afwegingen gemaakt voor het toekomstig ruimtelijk beleid binnen de gemeente. Daarbij zijn de ambities van Halderberge met betrekking tot de ruimtelijke structuur voor de functies wonen, economie, mobiliteit, welzijn, groen, water, milieu, duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit in deze visie samengebracht. In de structuurvisie wordt de gewenste ruimtelijke ontwikkeling voor het gehele gemeentelijk grondgebied voor de periode tot 2025 verwoord en verbeeld.

Actueel

De gemeenteraad heeft in de vergadering van 20 juni 2013 de ‘Structuurvisie Halderberge 2025’ vastgesteld.

Bijlagen

De structuurvisie is op deze webpagina en via www.ruimtelijkeplannen.nl te raadplegen:

Meer informatie

Voor vragen over de structuurvisie kunt u bellen naar telefoonnummer 14 0165.

Uw Reactie
Uw Reactie