Speelterreinen

Vier keer per jaar worden gemeentelijke speelterreinen gecontroleerd op veiligheid. Als het nodig is, worden er daarna reparaties gedaan.

De valondergronden worden 1 keer per jaar in de periode juli tot en met september onderhouden.

De trapvelden worden in oktober onderhouden.

Als u vragen of opmerkingen heeft kunt u dit melden.