Monumenten

Omgevingsvergunning

Wanneer u plannen heeft om uw monument te verbouwen, te restaureren of anderszins te wijzigen dan dient u meestal een omgevingsvergunning voor de activiteit monumenten aan te vragen. De regels hiervoor zijn vastgelegd in de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning) en de Erfgoedwet. Naast een omgevingsvergunning voor de activiteit monumenten heeft u vaak ook een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen nodig.


Vooroverleg: Het is verstandig om bij plannen al in een vroeg stadium contact op te nemen en overleg te voeren met medewerkers van de afdeling Klantzaken. Uw ideeën kunnen in de vorm van een vooroverleg worden besproken met de gemeentelijke Monumentencommissie.


Procedure: Bij de vergunningprocedure voor een gemeentelijk monument (en in een aantal gevallen ook voor een Rijksmonument) kan er sprake zijn van een uitgebreide procedure waarbij advies ingewonnen wordt bij de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed. Deze neemt gemiddeld 26 weken in beslag.

Rijksmonument

Een Rijksmonument is helemaal beschermd, dus zowel de binnen- als de buitenkant. Ook latere aan- en uitbouwen zijn beschermd. Een aantal zaken aan een Rijksmonument kunt u vergunningsvrij aanpassen. Informeer vooraf bij de gemeente of doe de vergunningscheck bij het omgevingsloket online.


Monumentencommissie

Alle aanvragen om een monumentenvergunning worden ter advisering voorgelegd aan de gemeentelijke Monumentencommissie. De commissie beoordeelt de aanvraag op welstandsaspecten en op de cultuurhistorische karakteristieken van het pand. Wilt u weten wanneer de commissie vergadert, neem dan contact op met ons via 14 0165.

Gemeentelijk

Voor een gemeentelijk monument gelden dezelfde eisen als voor een Rijksmonument. Een aantal zaken aan een gemeentelijk monument kunt u vergunningsvrij aanpassen. Informeer vooraf bij de gemeente of doe de vergunningscheck bij het omgevingsloket online. Informatie vindt u op: Vergunningscheck.

Hieronder ziet u de gemeentelijke monumentenlijst.

pdf lijst met monumenten (PDF, 21.86 KB)

Voor de panden die zijn ingedeeld in categorie 1 is de bescherming niet gewijzigd. Deze panden zijn geheel beschermd, zowel de binnen- als de buitenzijde. Voor monumenten die zijn ingedeeld in categorie 2, wordt de bescherming beperkt tot het exterieur ofwel het casco. Hiermee wordt bedoeld het exterieur plus de dragende constructie van een pand/object.

Als u eigenaar bent van een monument en u wilt het monument restaureren of er is groot onderhoud nodig, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten. Subsidie voor een gemeentelijk monument vraagt u aan bij de gemeente.

Aanvraag subsidie gemeentelijk monument (DigiD)

Aanvraag subsidie gemeentelijk monument (eHerkenning, niveau 2+)

Lees de Subsidieverordening monumentenzorg voordat u het aanvraagformulier invult.

Uw Reactie
Uw Reactie