Stem op uw favoriet: Cultuurprijs 2020

Wethouder Hans Wierikx maakte op woensdagavond 1 juli, op voordracht van de jury voor de Cultuurprijzen, de genomineerden voor de Halderbergse Cultuurprijzen bekend.
De genomineerden zijn dit jaar: Mark Buijs (inspirator cultureel erfgoed), Aad Rijpsma (schilder/kunstenaar) en Joep de Wildt (tonprater). Stemmen op uw favoriet kan tot 1 oktober.

  1. Stap 1 van 2. Actieve stap: Begin
  2. Stap 2 van 2: Voltooid
Ik stem op:

Monumenten

Omgevingsvergunning

Voorbereiding: Wanneer u plannen heeft om een monument te verbouwen, te restaureren of anderszins te wijzigen, geven wij u de mogelijkheid uw plannen met ons te delen en met ons in gesprek te gaan. Klik hier om uw initiatief in te dienen

(Als uw initatief later leidt tot een definitieve aanvraag Omgevingsvergunning, dan worden de eerder in rekening gebrachte leges hierop in mindering gebracht)


Definitief: Meteen een definitieve omgevingsvergunning aanvragen?
U kunt de aanvraag Omgevingsvergunning indienen via de website van het Omgevingsloket. De indiendingsvereisten staan vermeld in de Mor (regeling omgevingsrecht)


Procedure: Bij de vergunningprocedure voor een gemeentelijk monument (en in een aantal gevallen ook voor een Rijksmonument) kan er sprake zijn van een uitgebreide procedure waarbij advies ingewonnen wordt bij de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed. Deze neemt gemiddeld 26 weken in beslag.

Rijksmonument

Een Rijksmonument is helemaal beschermd, dus zowel de binnen- als de buitenkant. Ook latere aan- en uitbouwen zijn beschermd. Een aantal zaken aan een Rijksmonument kunt u vergunningsvrij aanpassen. Informeer vooraf bij de gemeente of doe de vergunningscheck bij het omgevingsloket online.


Monumentencommissie

Alle aanvragen om een monumentenvergunning worden ter advisering voorgelegd aan de gemeentelijke Monumentencommissie. De commissie beoordeelt de aanvraag op welstandsaspecten en op de cultuurhistorische karakteristieken van het pand. Wilt u weten wanneer de commissie vergadert, neem dan contact op met ons via 14 0165.


Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)

De stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) deelt kennis en ervaring over onderhoud, restauratie en verduurzaming bij monumenten. Zij stelt hiervoor richtlijnen, tools en publicaties beschikbaar. De volgende waaiers willen wij u aanbevelen:

  • Schade aan uw monument: praktische tips voor vakkundig herstel.
  • Uw monument energiezuinig; praktische tips voor verduurzaming: allerlei maatregelen om tot een goede balans tussen comfort, energieverbruik en monumentale waarden te komen.

In de waaiers worden zowel gedragsmaatregelen als bouwkundige maatregelen beschreven.

Gemeentelijk

Voor een gemeentelijk monument gelden dezelfde eisen als voor een Rijksmonument. Een aantal zaken aan een gemeentelijk monument kunt u vergunningsvrij aanpassen. Informeer vooraf bij de gemeente of doe de vergunningscheck bij het omgevingsloket online. Informatie vindt u op: Vergunningscheck.

Hieronder ziet u de gemeentelijke monumentenlijst.

pdf lijst met monumenten (PDF, 21.86 KB)

Voor de panden die zijn ingedeeld in categorie 1 is de bescherming niet gewijzigd. Deze panden zijn geheel beschermd, zowel de binnen- als de buitenzijde. Voor monumenten die zijn ingedeeld in categorie 2, wordt de bescherming beperkt tot het exterieur ofwel het casco. Hiermee wordt bedoeld het exterieur plus de dragende constructie van een pand/object.

Als u eigenaar bent van een monument en u wilt het monument restaureren of er is groot onderhoud nodig, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten. Subsidie voor een gemeentelijk monument vraagt u aan bij de gemeente.

Aanvraag subsidie gemeentelijk monument (DigiD)

Aanvraag subsidie gemeentelijk monument (eHerkenning, niveau 2+)

Lees de Subsidieverordening monumentenzorg voordat u het aanvraagformulier invult.


Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)

De stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) deelt kennis en ervaring over onderhoud, restauratie en verduurzaming bij monumenten. Zij stelt hiervoor richtlijnen, tools en publicaties beschikbaar. De volgende waaiers willen wij u aanbevelen:

  • Schade aan uw monument: praktische tips voor vakkundig herstel.
  • Uw monument energiezuinig; praktische tips voor verduurzaming: allerlei maatregelen om tot een goede balans tussen comfort, energieverbruik en monumentale waarden te komen.

In de waaiers worden zowel gedragsmaatregelen als bouwkundige maatregelen beschreven.

Uw Reactie
Uw Reactie