Meteen melden

Algemeen

Is er iets kapot bij u in de buurt? Bijvoorbeeld een lantaarnpaal of stoeptegel? Is er iets kapot in uw woonomgeving? Of hebt u ergens last van, bijvoorbeeld overlast van een evenement? Meld het ons meteen. Geef ook uw melding door over veiligheid in uw buurt. Ernstige problemen lossen we snel op. Minder dringende zaken plannen we in.

Wat kunt u melden?

U kunt problemen in de openbare ruimte bij ons melden.

 • losliggende stoeptegel of kapot wegdek
 • parkeeroverlast
 • niet werkend verkeerslicht of straatverlichting
 • zwerfvuil
 • kapot verkeersbord of -paaltje
 • verstopt riool
 • ongedierte
 • dode dieren (kadavers)
 • achterstallig onderhoud van het openbaar groen
 • overhangende of losse takken en uitstekende wortels
 • onkruid op bestrating
 • geluidsoverlast bij evenementen 

Belt u ons liever? U kunt ons bereiken op 0165 - 390 500.

Bij spoedgevallen (gevaarlijke situaties) buiten kantoortijden belt u naar ons storingsnummer 0165- 312872.

Melden overtreding regels bouwen en wonen

Wilt u een probleem onder de aandacht brengen van de bouw- en woningtoezichthouders? Meld dan de overtreding van de regels over bouwen en wonen

Melden bij andere organisaties

 • Politie: geweld, mishandeling, overtredingen, diefstal
 • Weet u iets over een criminele (milieugerelateerde) activiteit (denk aan drugslabs/-dumpingen), bel dan de politie op telefoonnummer 0900-8844. Anoniem melden kan ook.
 • MilieuKlachtenCentrale: overlast van horeca, bedrijven, bijvoorbeeld door geluid, stank of vervuiling. Overlast bij evenementen meldt u bij de gemeente.
 • GGDLeefomgeving.nl: bij zorgen over gezondheid in relatie tot leefomgevingsfactoren. Denk aan houtrook, geluidoverlast, schimmels in huis, straling en nog veel meer.
 • Rijkswaterstaat: problemen op of naast Rijkswegen (snelwegen inclusief op- en afritten), verkeerlawaai of uitlaatgassen.
 • Provincie Noord-Brabant: problemen op of naast provinciale wegen, verkeerlawaai of uitlaatgassen.
 • Radar: melden van discriminatie en ongelijke behandeling.
 • Overlast in het buitengebied (bv. stropen, wildcrossen, illegale houtkap of afvaldumping): bel Samen Sterk in Brabant (SSiB): 0900-9965432
 • Lawaai van vliegtuigen: bel het vliegveld waar de vliegtuigen opstijgen of landen. Bel Defensie voor overlast van militaire vliegtuigen: 0800-022 60 33
 • (extreme) Hinder bij het uitrijden van mest of verkeerd gebruik van bestrijdingsmiddelen: bel de NVWA: 0900-0388
 • Verontreiniging van oppervlaktewater: bel het Waterschap of, bij grotere wateren, Rijkswaterstaat (meldpuntwater.nl

BuitenBeter app

Met de BuitenBeter App maakt u een foto van een ongemak op straat, zoals een scheve lantaarnpaal of een kapotte stoeptegel. Deze stuurt u via de app direct door naar de gemeente. Meer informatie over deze app vindt u op www.buitenbeter.nl.