Melding overtreding of handhavingsverzoek

Voorbeelden: Uw achterbuurman heeft zijn perceel vrijwel volledig volgebouwd. Een perceel in uw straat is vervuild met bouwmaterialen en ander puin. In een bedrijfspand wordt gewoond of overnacht. In een schuur wordt een café geëxploiteerd.
  1. U wilt de gemeente laten weten dat u vermoedt dat er regels worden overtreden.
    U kunt dan een melding doen.

  2. U wilt dat het college of de burgemeester een besluit neemt om de overtreden regels te handhaven. U kunt dan verzoeken om handhaving.

Een melding over loszittende stoeptegels, parkeeroverlast, kapotte lantaarnpalen, zwerfafval, vernielingen, ongedierte, overlast in de openbare ruimte ?
Klik dan hier om de melding openbare ruimte te doen.


1. Melding

Een melding kunt u anoniem doen. U kunt gebruik maken van het webformulier om een melding te maken.

Uw meldingen geven ons inzicht in de aard en omvang van mogelijke overtredingen. Uw informatie kan aanleiding geven tot gericht handelen door de gemeente. De gemeente beslist of hiertoe wordt overgegaan. U ontvangt geen terugkoppeling op uw melding.

Let op! Wanneer u uw naam en adres opneemt in uw melding, worden deze gegevens bij gericht handelen door de gemeente bekend gemaakt aan de overtreder.


2.  Handhavingsverzoek

Een handhavingsverzoek is een officiële aanvraag. U moet rechtstreeks belang hebben bij handhaving van de regels. Voorbeelden: in het café beneden uw woning is het terras na sluitingstijd nog open. Uw buurman bouwt zonder vergunning een tweede woning op zijn  perceel.

Voor het indienen kunt u gebruik maken van het webformulier Handhavingsverzoek. U gebruikt hiervoor uw DigiD en vult de velden.

Een handhavingsverzoek kunt u ook schriftelijk indienen en richten aan het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester,  Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch.

In het handhavingsverzoek zet u:

  • uw naam en adres;
  • de datum van uw verzoek;
  • een omschrijving van de overtreding (wie, wat, waar, wanneer en hoe);
  • dat u het bevoegde bestuursorgaan verzoekt een handhavingsbesluit te nemen;
  • uw belang bij een handhavingsbesluit;
  • uw handtekening.

U kunt geen gebruik maken van het e-mail adres van de gemeente voor het indienen van handhavingsverzoeken. 

Het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester neemt op uw verzoek een formeel besluit, waartegen u bezwaar en beroep kunt instellen. Wij wijzen u erop dat uw naam en adres bekend worden gemaakt aan de overtreder.

Meer informatie over het indienen van een handhavingsverzoek