Melding overtreding of handhavingsverzoek

Wat is het verschil tussen het melden van een overtreding of het doen van een handhavingsverzoek?

U doet een melding als u de gemeente wilt laten weten dat u vermoedt dat er regels over bouwen en wonen worden overtreden.

U verzoekt om handhaving als u wilt dat het college of de burgemeester een besluit neemt om de overtreden regels te handhaven. 

Hoe maakt u een melding van overtreding?

Een melding kunt u anoniem doen. U kunt gebruik maken van het webformulier om een melding tot overtreding te maken.

Uw melding geeft ons inzicht in de aard en omvang van mogelijke overtredingen. Uw informatie kan aanleiding geven tot gericht handelen door de gemeente. De gemeente beslist of hiertoe wordt overgegaan. U ontvangt geen terugkoppeling op uw melding.

Wanneer u uw naam en adres opneemt in uw melding, worden deze gegevens bij gericht handelen door de gemeente bekend gemaakt aan de overtreder.

Hoe doet u een handhavingsverzoek?

Een handhavingsverzoek is een officiële aanvraag. U moet rechtstreeks belang hebben bij handhaving van de regels.

Voorbeelden

  • In het café beneden uw woning is het terras na sluitingstijd nog open.
  • Uw buurman bouwt zonder vergunning een tweede woning op zijn perceel.

Voor het indienen kunt u gebruik maken van het webformulier Handhavingsverzoek. U gebruikt hiervoor uw DigiD en vult de velden in.

Een handhavingsverzoek kunt u ook schriftelijk indienen en richten aan het college van burgemeester en wethouders, of de burgemeester, Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch.

In het handhavingsverzoek zet u:

  • uw naam en adres;
  • de datum van uw verzoek;
  • een omschrijving van de overtreding (wie, wat, waar, wanneer en hoe);
  • dat u het bevoegde bestuursorgaan verzoekt een handhavingsbesluit te nemen;
  • uw belang bij een handhavingsbesluit;
  • uw handtekening.

U kunt geen gebruik maken van het e-mail adres van de gemeente voor het indienen van handhavingsverzoeken. 

Het college van burgemeester en wethouders, of de burgemeester, neemt op uw verzoek een formeel besluit, waartegen u bezwaar en beroep kunt instellen. Wij wijzen u erop dat uw naam en adres bekend worden gemaakt aan de overtreder.

Meer informatie over het indienen van een handhavingsverzoek

Melding over de openbare ruimte

Een melding over parkeeroverlast, loszittende stoeptegels, kapotte lantaarnpalen, zwerfafval, vernielingen, ongedierte of overlast in de openbare ruimte ? Maak een melding openbare ruimte