Afvalinzameling

Particulieren

Wanneer wordt mijn afval opgehaald?

In de gemeente Halderberge wordt om de week de grijze container voor het restafval en de groene container voor het GFT-afval geleegd. De containers zijn toegewezen aan uw adres en voorzien van een chip en Saver-sticker.
De zakken voor plastic verpakkingsafval en drankkartons worden iedere 2 weken aan huis opgehaald. De oud papier container wordt 13 x per jaar opgehaald.

Tijdens de feestdagen kan er afgeweken worden van inzameldagen. Kijk daarom altijd in uw Afvalwijzer of Afvalwijzer-app voor de exacte datums. U kunt de inzameldata van uw adres ook vinden op de website van Saver.


Minder afval? Minder kosten!

Om inwoners te stimuleren hun afval zo goed mogelijk te scheiden wordt in de gemeente Halderberge Diftar gehanteerd. U betaalt voor het legen van uw restafvalcontainer of voor het aanbieden van restafval in de ondergrondse container. De gemeenteraad stelt jaarlijks tarieven vast. De tarieven kun u op de website van de Belastingsamenwerking West-Brabant vinden.

Afvalbeleidsplan

De gemeenteraad heeft in oktober 2019 het Afvalbeleid gemeente Halderberge 2019-2022 vastgesteld.

Dit beleidsplan geeft aan hoe invulling wordt gegeven aan de landelijke doelstelling om te komen tot 100 kg restafval per inwoner per jaar en 75% afvalscheiding. Dit wordt de VANG-doelstelling genoemd (van afval naar grondstof).

pdf Afvalbeleidsplan gemeente Halderberge (PDF, 2.04 MB)

Meer informatie over afvalscheiden vindt u ook op de website van Samen aan de Bak.


Wat kunt u inleveren bij u in de buurt?

In onze gemeente staan diverse milieuparkjes waar het mogelijk is uw glas en plastic aan te bieden. Bij sommige locaties staat ook een kledingcontainer en een container voor kleine elektrische apparaten. Ook de ondergrondse containers voor restafval en oud papier, voor met name huishoudens van appartementen, vallen hieronder. De milieuparkjes worden door Saver beheerd. U kunt een overzicht van deze milieuparkjes vinden op de website van Saver.


Of wilt u naar het Grondstoffencentrum?

Bij het Grondstoffencentrum kunt u bijna al uw afval inleveren. Bekijk wat voor afval u bij het grondstoffen kunt inleveren. De medewerkers van het grondstoffencentrum toetsen of het aangeboden afval huishoudelijk is. Voor toegang tot het grondstoffencentrum heeft u een Saverpas nodig. 


Grof afval aan huis laten ophalen

U kunt Grof afval aan huis laten ophalen. Bijvoorbeeld omdat u niet naar het Grondstoffencentrum kunt komen. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht. De actuele kosten kunt u terugvinden in de Verordening.

Heeft u herbruikbare goederen, zoals meubels of witgoed? Die kunnen door Stichting De Kringloper opgehaald worden. Deze worden na sortering en eventuele reparatie in de kringloopwarenhuizen verkocht. De Kringloper zamelt herbruikbare goederen binnen het Savergebied gratis in. Kijk voor meer informatie op www.kringloper.nl of bel naar tel. 0165 – 52 11 88.


Leg geen los afval neer

Leg geen los afval naast uw vuilcontainer of naast de ondergrondse container. Saver kan dit niet meenemen. Dit is storend voor de buren en u kunt een boete krijgen. Ziet u rommel op straat of gedumpt afval? Meld dit dan aan ons.


Heeft u nog vragen?

Saver heeft een servicelijn die ook bereikbaar is via telefoonnummer
(0165) - 59 77 77. Bij de servicelijn kunt u terecht met vragen en klachten over de inzameling van afval. Ook als uw container kapot of kwijt is, kunt u dit hier melden.

Voor de ondergrondse containers geldt dat bij schade of storing contact kan worden opgenomen met het storingsnummer. Dit vindt u op de website van Saver en op de ondergrondse container. Geeft u het nummer op de container door om de schade of storing te melden.

Bedrijven

De gemeente is verantwoordelijk voor de inzameling van afval bij particuliere huishoudens. Bedrijven en instellingen dienen hun afval via particuliere respectievelijk commerciële afvalinzamelaars op te laten halen.

Heeft u een grijs kenteken? Als u bijtelling betaalt, dan bent u welkom met dit voertuig bij het Grondstoffencentrum.

Uw Reactie
Uw Reactie