Afvalinzameling

Algemeen

Saver zorgt voor de inzameling van het huishoudelijk afval en beheert het Grondstoffencentrum van Halderberge. Op de website van Saver vindt u alles over afvalinzameling.

https://www.saver.nl/

Wat moet u weten

Afvalkalender

U ontvangt geen papieren afvalkalender thuis. Het meest makkelijk is om de Afvalwijzer app te downloaden. Of bekijk het overzicht van de inzameldagen op de website van Saver.  

Wanneer wordt mijn afval opgehaald?

In de ene week wordt het restafval opgehaald en de andere week het GFT+E-afval (groente-, fruit-, tuinafval en etensresten). De zakken voor plastic verpakkingsafval en drinkpakken worden iedere 2 weken aan huis opgehaald. De oud papier container wordt iedere 4 weken opgehaald.

Mijn containers aan huis

De meeste huishoudens hebben een groene bak voor GFT+E (groente-, fruit- en tuinafval en etensresten), een blauwe bak voor oud papier en een grijze bak voor restafval. Er zijn 2 volumes beschikbaar: 140 liter en 240 liter. De containers zijn toegewezen aan uw adres en voorzien van een chip en Saver-sticker.

Container kapot, omruilen of kwijt

Als uw container kapot is, als u uw container wil ruilen, als uw container kwijt of gestolen is, of als u een extra container wil, kijk op: https://www.saver.nl/de-minicontainer/

Let op: aan de meeste zaken zijn kosten verbonden. Het ruilen van uw container is gratis als u dit meldt binnen 3 maanden na verhuizing.

Nieuwbouw (nog geen container)

Bent u de eerste bewoner van een huis? Dan vraagt u uw Saverpassen en container(s) aan via Saver. U kunt Saver bellen op 0165-597 777. 

Ondergrondse afvalcontainers

De meeste bewoners van appartementencomplexen kunnen hun afval kwijt in een ondergrondse container. Deze container is dan te openen met de Saverpas. 
Een storing of volle container kunt u melden bij Saver. Dit kan telefonisch via het nummer dat op de containers is vermeld.

Afval scheiden 

Om inwoners te stimuleren hun afval zo goed mogelijk te scheiden wordt in de gemeente Halderberge Diftar gehanteerd. U betaalt voor het legen van uw restafvalcontainer of voor het aanbieden van restafval in de ondergrondse container. De gemeenteraad stelt jaarlijks tarieven vast. De Afvalstoffenheffing en bezwaren worden afgehandeld door de Belastingsamenwerking West-Brabant. Bekijk de tarieven voor afvalstoffenheffing.

Pictogrammenkaart Wat hoort waar

Saver heeft een pictogrammenkaart gemaakt. Het is een overzicht van allerlei verschillende soorten afval en geeft aan naar welke container u dit afval weg moet brengen. Op de kaart vindt u de meest gebruikte afvalstromen terug: GFT+E, oud papier & karton, glas, PBD (plastic/blik/drinkpakken), textiel, elektrische apparaten, restafval, grof restafval en klein chemisch afval. De pictogrammenkaart vindt u op www.samenaandebak.nl/gemeente/halderberge

Wat kunt u inleveren in de buurt?

In onze gemeente staan diverse milieuparkjes waar het mogelijk is uw glas, plastic verpakkingsafval, drinkpakken en blik (PBD), textiel/kleding en/of kleine elektrische apparaten aan te bieden. De milieuparkjes worden door Saver beheerd. U kunt een overzicht van deze milieuparkjes vinden op de website van Saver of in de Afvalwijzerapp.

Grof afval of herbruikbare goederen aan huis laten ophalen

U kunt Grof afval en/of snoeiafval aan huis laten ophalen. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht. U kunt een afspraak plannen via https://www.saver.nl/inwoners/grofvuil-ophalen/voor-inwoners-van-roosendaal-en-halderberge/.

Stichting de Kringloper komt gratis herbruikbare (dus niet kapotte) goederen, zoals meubels of witgoed, bij u ophalen. Deze worden in de kringloopwarenhuizen verkocht. Kijk voor meer informatie op www.kringloper.nl of https://www.saver.nl/inwoners/grofvuil-ophalen/voor-inwoners-van-roosendaal-en-halderberge/.

Leg geen los afval neer

Leg geen los afval naast uw afvalcontainer of naast de ondergrondse container. Saver kan dit niet meenemen. Dit is storend voor de buurt en u kunt een boete krijgen. Ziet u rommel op straat of gedumpt afval? Meld dit dan aan ons.

Ja/nee nee/nee sticker 

Met een ja/nee sticker ontvangt u geen ongeadresseerde reclamefolders meer, maar wel De Halderbergse Bode. Met een nee/nee sticker op de brievenbus ontvangt u helemaal geen ongeadresseerde post. U kunt een sticker gratis ophalen bij de balie van het gemeentehuis. 

Bedrijfsafval

De gemeente is verantwoordelijk voor de inzameling van afval bij particuliere huishoudens. Bedrijven en instellingen moeten hun afval via particuliere of commerciële afvalinzamelaars op laten halen.

Heeft u een auto op grijs kenteken? Als u bijtelling betaalt voor particulier gebruik, dan bent u welkom met dit voertuig bij het Grondstoffencentrum. U moet dit wel kunnen aantonen. 

Afvalbeleid

De gemeenteraad heeft in april 2024 het Afvalbeleidsplan 2024-2028 vastgesteld. 

Heeft u nog vragen?

Saver heeft een servicelijn die ook bereikbaar is via telefoonnummer
(0165) - 59 77 77. Bij de servicelijn kunt u terecht met vragen en klachten over de inzameling van afval.

Saverpas

Ieder huisadres in de gemeente Halderberge heeft twee Saverpassen. Met deze passen kunt u gebruik maken van diverse diensten van Saver. Is één van uw passen kwijt of kapot? Dan kunt u een nieuwe Saverpas aanvragen. De procedure van digitale aanvraag tot levering bij u thuis kan tot twee weken duren.

U hoeft voor een nieuwe pas geen contact meer op te nemen met de gemeente. 

Waar gebruik ik mijn Saverpas voor?

  • Op www.saver.nl kunt u inzage krijgen in het aantal ledigingen van uw restafvalcontainer aan huis of het aantal aanbiedingen bij een ondergrondse restafvalcontainer
  • U krijgt toegang tot het Grondstoffencentrum
  • U kunt ondergrondse containers openen om uw afval weg te gooien
  • U kunt gratis twee keer per maand een rol met speciale plastic zakken voor uw plastic verpakkingen, blik en drankenkartons (PBD) uit de zakkenautomaten halen. Locaties van de automaten staan op www.saver.nl 

Wanneer betalen voor de Saverpas?

Bent u uw Saverpas kwijtgeraakt of is deze gestolen, dan brengt Saver voor vervanging kosten in rekening. Ook als de pas zichtbaar kapot is (gescheurd of gebroken) worden kosten berekend. Deze bedragen € 15,00.

Als uw pas niet werkt, maar ook niet zichtbaar beschadigd is, zijn er geen kosten verbonden aan de vervanging. Neemt u in dit laatste geval contact op met de Servicelijn van Saver, tel. 0165 – 597 777.

Goed om te weten

  • Een Saverpas hoort bij een adres, niet bij een persoon. Als u verhuist, laat u de pas achter in uw woning voor de nieuwe bewoners. Dit geldt ook voor de containers.
  • Als u verhuist en in uw nieuwe woning is geen Saverpas aanwezig, dan kunt u binnen 3 maanden na inschrijving op uw nieuwe adres gratis een nieuwe pas aanvragen.