Stem op uw favoriet: Cultuurprijs 2020

Wethouder Hans Wierikx maakte op woensdagavond 1 juli, op voordracht van de jury voor de Cultuurprijzen, de genomineerden voor de Halderbergse Cultuurprijzen bekend.
De genomineerden zijn dit jaar: Mark Buijs (inspirator cultureel erfgoed), Aad Rijpsma (schilder/kunstenaar) en Joep de Wildt (tonprater). Stemmen op uw favoriet kan tot 1 oktober.

  1. Stap 1 van 2. Actieve stap: Begin
  2. Stap 2 van 2: Voltooid
Ik stem op:

Afvalinzameling

Wat moet u weten

Afvalkalender

U ontvangt geen papieren afvalkalender thuis. Het meest makkelijk is om de Afvalwijzer app te downloaden. Andere mogelijkheden voor overzicht in de inzameldagen, zie https://www.saver.nl/nl/thuis/afvalkalender/

U kunt altijd via Saver een papieren versie van de kalender opvragen. De servicelijn is bereikbaar via (0165) 59 77 77 of info@saver.nl 


Wanneer wordt mijn afval opgehaald?

In de ene week wordt het restafval opgehaald en de andere week het GFT+E-afval (groente-, fruit-, tuinafval en etensresten). De zakken voor plastic verpakkingsafval en drankkartons worden iedere 2 weken aan huis opgehaald. De oud papier container wordt iedere 4 weken opgehaald.

Mijn containers aan huis

De meeste huishoudens hebben een groene bak voor GFT+E (groente-, fruit- en tuinafval en etensresten), een blauwe bak voor oud papier en een grijze bak voor restafval. Er zijn 2 volumes beschikbaar: 140 liter en 240 liter. De containers zijn toegewezen aan uw adres en voorzien van een chip en Saver-sticker.

Container kapot, omruilen of kwijt

Als uw container kapot is, als u uw container wil ruilen, als uw container kwijt of gestolen is, of als u een extra container wil, kijk op: https://www.saver.nl/nl/thuis/halderberge/afval-bij-u-thuis/

Let op: aan de meeste zaken zijn kosten verbonden.

Het ruilen van uw container is gratis als u dit meldt binnen 3 maanden na verhuizing.

Nieuwbouw (nog geen container)

Bent u de eerste bewoner van een huis? Dan vraagt u uw Saverpassen en container(s) aan via Saver. U kunt Saver bellen op 0165-597 777. 

Ondergrondse afvalcontainers

De meeste bewoners van appartementencomplexen kunnen hun afval kwijt in een ondergrondse container.  Deze container is dan te openen met de Saverpas. 
Een storing of volle container kunt u melden bij Saver. Dit kan telefonisch via het nummer dat op de containers is vermeld.
Meer informatie over de ondergrondse container vindt u op https://www.saver.nl/nl/thuis/halderberge/afval-bij-u-thuis/


Afval scheiden 

Om inwoners te stimuleren hun afval zo goed mogelijk te scheiden wordt in de gemeente Halderberge Diftar gehanteerd. U betaalt voor het legen van uw restafvalcontainer of voor het aanbieden van restafval in de ondergrondse container. De gemeenteraad stelt jaarlijks tarieven vast. Voor meer informatie klik “wat kost het”. 

Pictogrammenkaart Wat hoort waar

Saver heeft een pictogrammenkaart gemaakt. Het is een overzicht van allerlei verschillende soorten afval en geeft aan naar welke container u dit afval weg moet brengen. Op de kaart vindt u de meest gebruikte afvalstromen terug: GFT+E, oud papier & karton, glas, PBD (plastic/blik/drankkartons), textiel, elektrische apparaten, restafval, grof restafval en klein chemisch afval. De pictogrammenkaart vindt u op www.samenaandebak.nl/gemeente/halderberge


Wat kunt u inleveren in de buurt?

In onze gemeente staan diverse milieuparkjes waar het mogelijk is uw glas, plastic verpakkingsafval, drankkartons en blik (PBD), textiel/kleding en/of kleine elektrische apparaten aan te bieden. De milieuparkjes worden door Saver beheerd. U kunt een overzicht van deze milieuparkjes vinden op de website van Saver of in de Afvalwijzerapp.

Grof afval of herbruikbare goederen aan huis laten ophalen

U kunt Grof afval en/of snoeiafval aan huis laten ophalen. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht. U kunt een afspraak plannen via https://www.saver.nl/nl/thuis/roosendaal/grof-vuil-thuis/.

Stichting de Kringloper komt gratis herbruikbare (dus niet kapotte) goederen, zoals meubels of witgoed, bij u ophalen. Deze worden in de kringloopwarenhuizen verkocht. Kijk voor meer informatie op www.kringloper.nl of https://www.saver.nl/nl/thuis/roosendaal/grof-vuil-thuis/.


Leg geen los afval neer

Leg geen los afval naast uw afvalcontainer of naast de ondergrondse container. Saver kan dit niet meenemen. Dit is storend voor de buurt en u kunt een boete krijgen. Ziet u rommel op straat of gedumpt afval? Meld dit dan aan ons.


Kroonringen

Een kroonring is ring met knoppen waaraan de zakken voor Plastic, Blik en Drankkartons kunnen worden opgehaald op de inzameldag. Wilt u een kroonring aanvragen? (kies voor “reiniging en afval” en dan “kroonring”).


Ja/nee nee/nee sticker 

Met een ja/nee sticker ontvangt u geen ongeadresseerde reclamefolders meer, maar wel De Halderbergse Bode. Met een nee/nee sticker op de brievenbus ontvangt u helemaal geen ongeadresseerde post. U kunt een sticker gratis ophalen bij de balie van het gemeentehuis. 


Bedrijfsafval

De gemeente is verantwoordelijk voor de inzameling van afval bij particuliere huishoudens. Bedrijven en instellingen moeten hun afval via particuliere of commerciële afvalinzamelaars op laten halen.

Heeft u een auto op grijs kenteken? Als u bijtelling betaalt voor particulier gebruik, dan bent u welkom met dit voertuig bij het Grondstoffencentrum. U moet dit wel kunnen aantonen. 


Afvalbeleid

De gemeenteraad heeft in oktober 2019 het Afvalbeleid gemeente Halderberge 2019-2022 vastgesteld. Dit beleidsplan geeft aan hoe we het landelijke doel van 100 kg restafval per inwoner per jaar en 75% afvalscheiding willen halen. Dit wordt de VANG-doelstelling genoemd (van afval naar grondstof).

pdf Afvalbeleidsplan gemeente Halderberge (PDF, 2.04 MB)

Heeft u nog vragen?

Saver heeft een servicelijn die ook bereikbaar is via telefoonnummer
(0165) - 59 77 77. Bij de servicelijn kunt u terecht met vragen en klachten over de inzameling van afval.

Saverpas

Met de Saverpas heeft u toegang tot het Grondstoffencentrum, de ondergrondse containers (als uw adres hier aan gekoppeld is) en kunt u plastic afvalzakken uit de automaten halen.

Voor toegang tot het Grondstoffencentrum heeft u uw Saverpas nodig.

Een Saverpas hoort bij een adres, niet bij een persoon. Als u verhuist, laat u de pas achter in uw woning voor de nieuwe bewoners. Dit gelt ook voor de containers.

Als u verhuist en in uw nieuwe woning is geen Saverpas aanwezig, dan kunt u binnen 3 maanden na inschrijving op uw nieuwe adres gratis een nieuwe pas aanvragen. Maak hiervoor een afspraak.

Bent u uw Saverpas kwijt, is deze beschadigd? Dan kunt u op afspraak langskomen in het gemeentehuis. Kiest u daarbij voor: Saverpas aanvragen. Neem uw oude pas mee als u deze nog heeft.

Saverpas aanvragen

Een nieuwe pas kost € 15,20.

Via de website van Saver vindt u tevens informatie over de lokaties waar de automaten staan voor de gratis plastic afvalzakken.

Wat kost het

Alle inwoners betalen mee aan de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval. Ook als u weinig of geen afval aanbiedt. De Afvalstoffenheffing en bezwaren worden afgehandeld door de Belastingsamenwerking West-Brabant. Op de website van de Belastingsamenwerking West-Brabant vindt u ook de tarieven.

Uw Reactie
Uw Reactie