Afvalinzameling

Particulieren

Afvalwijzer

Informatie over afvalinzameling is te vinden in de Afvalwijzer. Deze wordt elk jaar huis aan huis verspreid in de gemeente, maar is ook op te vragen via de website van Saver.

U kunt de Afvalwijzer app downloaden via de Appstore, Google play of de Windows Store. Via de app krijgt u een overzicht van de inzameldagen in uw buurt.
De app kan een seintje geven wanneer u uw container buiten moet zetten. U kunt dit zelf instellen. Ook geeft het aan welke container er deze keer aan de beurt is.
Als een inzameldag wijzigt vanwege de feestdagen, ontvangt u via de app een herinnering met de nieuwe datum.

Bied de juiste container aan, dus de groene op de inzameldag van het GFT-afval en de grijze op de inzameldag van het restafval.
Afwijkende containers worden niet geleegd. Ook moet de container voorzien zijn van een juiste Saver-sticker en een chip.

Meer informatie over afvalscheiden vindt u op de website van Samen aan de Bak.


Inzamelpunten

U kunt afval aanbieden op de daarvoor aangewezen plaatsen en erkende inzamelpunten die door Saver worden beheerd. U vindt de inzamelpunten op de website van Saver. Inzamelpunten zijn de ondergrondse containers voor bewoners die hierop aangesloten zijn, de containerparkjes voor plastic, glas en kleding en de milieustraat. Ook is het mogelijk om uw afval thuis op te laten halen. Hiervoor kunt u contact opnemen met Saver.


Legen van containers

  • In onze gemeente wordt in de even weken het GFT-afval ingezameld (groene containers) en in de oneven weken het restafval (grijze containers).
  • Deze inzameling is op donderdag in Oud Gastel en Stampersgat en het daarbij behorende buitengebied.
  • In Oudenbosch, Hoeven en Bosschenhoofd en het daarbij horende buitengebied vindt de inzameling op vrijdag plaats.

Tijdens feestdagen kan er afgeweken worden van inzameldagen. Houdt u daarom altijd de afvalwijzer in de gaten op eventuele wijzigingen.


Schade aan of verlies van container

Voor de ondergrondse containers geldt dat bij schade of storing contact kan worden opgenomen met het storingsnummer. Dit vindt u op de website van Saver, maar ook op de ondergrondse container zelf. Geef het nummer op de container door om de schade of storing te melden.

Als uw container aan huis kapot is of kwijt, dan kunt u dit melden bij Saver.


Grof huisvuil

Bij de milieustraat kunt u bijna al uw afval inleveren. Voor toegang tot de milieustraat heeft u een Saverpas nodig. Inleveren van afval is deels betaald door middel van de tikken van uw Saverpas en deels gratis. De milieustraat is gevestigd op Rietschotten 7, 4751 XN in Oud Gastel (industrieterrein Borchwerf II). Bekijk de openingstijden van de milieustraat.

Let op: vanaf 1 januari worden aanhangwagens langer dan 3 meter (exclusief dissel) niet meer toegelaten.


Leg geen los afval neer

Leg geen los afval naast uw vuilcontainer of naast de ondergrondse container. Saver kan dit niet meenemen. Dit is storend voor de buren en u kunt een boete krijgen. Ziet u rommel op straat of gedumpt afval? Meld dit dan aan ons.

Bedrijven

De gemeente is verantwoordelijk voor de inzameling van afval bij particuliere huishoudens. Bedrijven en instellingen dienen hun afval via particuliere respectievelijk commerciële afvalinzamelaars op te laten halen.

Bedrijfswagens zijn, vanaf 1 januari, uitsluitend toegestaan als deze op naam staan van een particulier.