Afvalinzameling

Particulieren

Wanneer wordt mijn afval opgehaald?

In de gemeente Halderberge wordt om de week de grijze container voor het restafval en de groene container voor het GFT-afval geleegd. De containers zijn toegewezen aan uw adres en voorzien van een chip en Saver-sticker.
De zakken voor plastic verpakkingsafval en drankkartons worden iedere 2 weken aan huis opgehaald. De oud papier container wordt 13 x per jaar opgehaald.

Tijdens de feestdagen kan er afgeweken worden van inzameldagen, raadpleeg daarom altijd uw Afvalwijzer voor de exacte datums. Alle huishoudens ontvangen deze elk jaar. Hierop staan alle inzameldagen voor uw eigen adres. U kunt de inzameldata van uw adres ook vinden op de website van Saver.

U kunt ook de Afvalwijzer app downloaden via de Appstore, Google play of de Windows Store. Via deze app krijgt u een overzicht van de inzameldagen in uw buurt.
De app kan een seintje geven wanneer u uw container buiten moet zetten.


Minder afval? Minder kosten!

Om inwoners te stimuleren hun afval zo goed mogelijk te scheiden wordt in de gemeente Halderberge Diftar gehanteerd. U betaalt voor het legen van uw restafvalcontainer of voor het aanbieden van restafval in de ondergrondse container. De gemeenteraad stelt jaarlijks tarieven vast. De tarieven kun u op de website van de Belastingsamenwerking West-Brabant vinden.

Meer informatie over afvalscheiden vindt u op de website van Samen aan de Bak.


Wat kunt u inleveren bij u in de buurt?

In onze gemeente staan diverse milieuparkjes waar het mogelijk is uw glas en plastic aan te bieden. Bij sommige locaties staat ook een kledingcontainer en een container voor kleine elektrische apparaten. Ook de ondergrondse containers voor restafval en oud papier, voor met name huishoudens van appartementen, vallen hieronder. De milieuparkjes worden door Saver beheerd. U kunt een overzicht van deze milieuparkjes vinden op de website van Saver.


Of wilt u naar de Milieustraat?

Bij de milieustraat kunt u bijna al uw huishoudelijk afval inleveren. Bekijk wat voor afval u bij de milieustraat kunt inleveren. De medewerkers van de milieustraat toetsen of het aangeboden afval huishoudelijk is. Per keer kunt u maximaal 2m3 afval aanbieden. Voor toegang tot de milieustraat heeft u een Saverpas nodig.
De milieustraat kent een gratis route en een betaalde route. De "betaalde" route rekent u af met tikken van uw Saverpas. Auto’s met een grijs kenteken krijgen geen toegang tot de milieustraat, tenzij u met een accountantsverklaring kunt aantonen dat u bijtelling betaalt om de auto privé te rijden.

De milieustraat is gevestigd op Rietschotten 7, 4751 XN in Oud Gastel (industrieterrein Borchwerf II). Bekijk de openingstijden van de milieustraat.

U kunt uw grof afval ook thuis op laten halen door Saver tegen "betaling" van tikken. Neemt u hiervoor contact op met Saver.


Leg geen los afval neer

Leg geen los afval naast uw vuilcontainer of naast de ondergrondse container. Saver kan dit niet meenemen. Dit is storend voor de buren en u kunt een boete krijgen. Ziet u rommel op straat of gedumpt afval? Meld dit dan aan ons.


Heeft u nog vragen?

Saver heeft een servicelijn die ook bereikbaar is via telefoonnummer
(0165) - 59 77 77. Bij de servicelijn kunt u terecht met vragen en klachten over de inzameling van afval. Ook als uw container kapot of kwijt is, kunt u dit hier melden.

Voor de ondergrondse containers geldt dat bij schade of storing contact kan worden opgenomen met het storingsnummer. Dit vindt u op de website van Saver en op de ondergrondse container. Geeft u het nummer op de container door om de schade of storing te melden.

Bedrijven

De gemeente is verantwoordelijk voor de inzameling van afval bij particuliere huishoudens. Bedrijven en instellingen dienen hun afval via particuliere respectievelijk commerciële afvalinzamelaars op te laten halen.

Heeft u een grijs kenteken? Als u bijtelling betaalt, dan bent u welkom met dit voertuig bij de milieustraat.

Wat vindt u van de informatie op deze pagina?