Wethouder T.C. (Thomas) Melisse

Wethouder Thomas Melisse

Wethouder Melisse is 1e loco burgemeester. 

Bestuur en burgerzaken

 • Evenementen (beleid)
 • Inburgering (beleid)

Openbare ruimte

 • Gebouwenbeheer
 • Wegbeheer (o.a. wegen, openbare verlichting, civieltechnische kunstwerken, gladheidsbestrijding)
 • Verkeer en vervoer
 • Parkeren
 • Openbaar vervoer
 • Openbaar groen en openlucht recreatie
 • Riolering
 • Begraafplaatsen en crematoria

Ruimtelijke en Economische ontwikkelingen

 • Havens en waterwegen
 • Economische Ontwikkeling
 • Fysieke bedrijfsinfrastructuur
 • Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
 • Economische promotie (toerisme)

Zorg, Jeugd en Participatie

 • Inkomensregelingen
 • Begeleide participatie
 • Arbeidsparticipatie
 • Schuldhulpverlening
 • Armoedebestrijding

Onderwijs, Sport en Cultuur

 • Onderwijshuisvesting (tot nader te bepalen datum)

Projecten

 • Actiekaart Oudenbosch
 • Breda International Airport (met wethouder Wierikx)
 • Regionale Investering Agenda (met wethouder Wierikx)
 • Centrum Oost Hoeven (met wethouder Wierikx)
 • Dorpshuis Hoeven
 • Dorpshuis Stampersgat
 • Dorpshuis Bosschenhoofd
 • Haven Oudenbosch
 • Havendijk / Bornhemweg Oudenbosch (met wethouder Wierikx)
 • Hoeven Zuid (met wethouder Wierikx)
 • Sportpark Albano Oudenbosch
 • Vitaal Buitengebied (met wethouder Wierikx)

Verbonden partijen

 • Werkvoorzieningsschap Westelijk Noord Brabant (WVS)
 • Werkplein Hart van West Brabant
 • Borchwerf (aandeelhouder)
 • REWIN (aandeelhouder)

Nevenfuncties

 • Voorzitter Sponsor- en activiteitencommissie VV Hoeven - onbezoldigd
 • Lid Tennis en Padelclub Pagnevaart - onbezoldigd
 • Praktijktrainer voor Envire opleidingen via eigen eenmanszaak Melisse advies & training - bezoldigd