Wethouder S.S.J. (Sharona) Malfait

Wethouder Sharona Malfait

Wethouder Malfait is 4e loco burgemeester.

Bestuur en burgerzaken

 • Personeelszaken
 • Dienstverlening
 • Informatisering en automatisering
 • Bestuurlijke vernieuwing
 • Overheids- en burgerparticipatie
 • Archief

Openbare ruimte

 • Speelbeleid
 • Klimaatadaptatie

Ruimtelijke en Economische ontwikkelingen

 • Afval
 • Duurzaamheid / Warmtetransitie
 • Dorpsvernieuwing (met wethouder Wierikx)

Zorg, Jeugd en Participatie

 • Samenkracht en burgerparticipatie
 • Volksgezondheid

Onderwijs, Sport en Cultuur

 • Sportbeleid en activering
 • Sportaccommodaties

Projecten

 • Joannes / Linde Oud Gastel (met wethouder Wierikx)
 • Implementatie Omgevingswet (met wethouder Wierikx)

Verbonden partijen

 • GGD West Brabant
 • Regionale Ambulancevoorziening (RAV)
 • West Brabants Archief (WBA)
 • SAVER (klant)

Nevenfuncties

 • Lid MR BS Talente - onbezoldigd